Trwa ładowanie...
ddq606j
espi

COLIAN SA - Informacja o transakcjach osób posiadających dostęp do informacji poufnych (172/2011)

COLIAN SA - Informacja o transakcjach osób posiadających dostęp do informacji poufnych (172/2011)
Share
ddq606j

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 172 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COLIAN SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach osób posiadających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Colian S.A., zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i §3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych informuje, że w dniu 30 listopada 2011 r. Spółka otrzymała od Prezesa Zarządu Spółki wiadomość o zbyciu w drodze darowizny 15.000 sztuk akcji Colian S.A. W wyniku zbycia akcji Prezes Zarządu Spółki jest posiadaczem 50.295 sztuk akcji, co stanowi 0,04% udziału w kapitale zakładowym oraz 93.095 głosów na walnym zgromadzeniu, co daje prawo do wykonywania 0,06% głosów na WZ Spółki. Tym samym podmioty działające w Porozumieniu posiadają 90.637.895 sztuk akcji Colian S.A., co stanowi 63,22% udziału w kapitale zakładowym oraz 90.680.695 głosów na wlanym zgromadzeniu, co daje prawo do wykonywania 63,22% głosów na WZ Spółki. Powyższa transakcją była ostatnią w tym roku, którą
Prezes Zarządu wykonał w ramach II Transzy Opcji Pracowniczej, która miała miejsce w dniach 07-29.11. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

COLIAN Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
COLIAN SA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-860 Opatówek
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zdrojowa 1
(ulica) (numer)
62 5903314 62 5903329
(telefon) (fax)
dzialprawny@colian.pl www.colian.pl
(e-mail) (www)
554-030-91-46 090205344
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Marcin Szuława Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ddq606j

Podziel się opinią

Share
ddq606j
ddq606j