Trwa ładowanie...
d14dm37
espi

COLOMEDIC - Transakcja spółki zależnej na akcjach Emitenta (21/2014) /EBI

COLOMEDIC - Transakcja spółki zależnej na akcjach Emitenta (21/2014) /EBI
Share
d14dm37

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 21 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-24 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcja spółki zależnej na akcjach Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd COLOMEDICA S.A. (\"Emitent\", \"Spółka\") informuje, iż w dniu 23 maja 2014 r. otrzymał zawiadomienie od spółki zależnej - Funapp Sp. z o.o. o zbyciu w dniu 15 maja 2014 r. 60.600 akcji Emitenta w ramach transakcji poza alternatywnym systemem obrotu NewConnect, zawartej na podstawie umowy cywilno-prawnej. Przed zawarciem transakcji sprzedaży Funapp Sp. z o.o. posiadała 157.400 akcji Spółki, co stanowiło 0,42% udział w kapitale zakładowym i liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy COLOMEDICA S.A. Po transakcji Funapp Sp. z o.o. posiada 96.800 akcji Spółki,które stanowią 0,26% udział w kapitale zakładowym i liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy COLOMEDICA S.A. COLOMEDICA S.A. posiada 51,22% udział w kapitale zakładowym i liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Funapp Sp. z o.o. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\" | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Ewelina Straszewicz Prezes Zarządu
Kamil Jankowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14dm37

Podziel się opinią

Share
d14dm37
d14dm37