Trwa ładowanie...
dgyc9j5
dgyc9j5
espi

COMARCH - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW (13/2014)

COMARCH - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW (13/2014)
Share
dgyc9j5
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-06
Skrócona nazwa emitenta
COMARCH
Temat
Komunikat Działu Operacyjnego KDPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z §34 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Comarch S.A. informuje, że w dniu 6 maja 2014 r. Dział Operacyjny Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poinformował, że w dniu 8 maja 2014 r. w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 73.953 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji Comarch S.A., kod ISIN: PLCOMAR00012, (uchwała Zarządu KDPW S.A. Nr 424/14 z dnia 25 kwietnia 2014 r.). Łączna liczba papierów po rejestracji to: 8.125.590 (słownie: osiem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

COMARCH SA
(pełna nazwa emitenta)
COMARCH Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-864 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jana Pawła II 39A
(ulica) (numer)
012 646 10 00 012 646 11 00
(telefon) (fax)
investor@comarch.pl www.comarch.pl
(e-mail) (www)
677-00-65-406 350527377
(NIP) (REGON)
dgyc9j5

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-06 Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu
2014-05-06 Maria Smolińska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dgyc9j5

Podziel się opinią

Share
dgyc9j5
dgyc9j5