Trwa ładowanie...
dxmv05w
dxmv05w
espi

COMARCH - Wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 73.953 akcji serii K3 (12/2014)

COMARCH - Wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 73.953 akcji serii K3 (12/2014)
Share
dxmv05w

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | COMARCH | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 73.953 akcji serii K3 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z §34 ust. 1 pkt 2, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Comarch S.A. informuje, że: Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Uchwałą Nr 540/2014 z dnia 6 maja 2014 r., stwierdził, że zgodnie z §19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 73.953 (siedemdziesiąt trzy tysięce dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii K3 spółki Comarch S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. Na podstawie §38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 8 maja 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki Comarch S.A, o których mowa powyżej, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 8
maja 2014 r. rejestracji akcji serii K3 oraz oznaczenia ich kodem "PLCOMAR00012". | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

COMARCH SA
(pełna nazwa emitenta)
COMARCH Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-864 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jana Pawła II 39A
(ulica) (numer)
012 646 10 00 012 646 11 00
(telefon) (fax)
investor@comarch.pl www.comarch.pl
(e-mail) (www)
677-00-65-406 350527377
(NIP) (REGON)
dxmv05w

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-06 Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu
2014-05-06 Maria Smolińska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxmv05w

Podziel się opinią

Share
dxmv05w
dxmv05w