Trwa ładowanie...
d4lbvzl

COMP - Zmniejszenie udziału w głosach na WZA spółki przez Amplico OFE w związku z podwyższeniem k...

COMP - Zmniejszenie udziału w głosach na WZA spółki przez Amplico OFE w związku z podwyższeniem kapitału Spółki (36/2011)

Share
d4lbvzl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COMP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmniejszenie udziału w głosach na WZA spółki przez Amplico OFE w związku z podwyższeniem kapitału Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał wiadomość od Amplico PTE S.A. z siedzibą w Warszawie informującą o tym, że Amplico OFE zarządzany przez Amplico PTE S.A. w wyniku zarejestrowania podwyższenia kapitału Spółki zmniejszył udział w głosach na WZA Spółki poniżej 15%. Zgodnie z przekazaną informacją, liczba akcji posiadanych przez zmianą udziału wynosiła 787 898 akcji, co stanowiło 16,59% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do 787 898 głosów na WZA Spółki, co stanowiło 16,59% udział w głosach na WZA Spółki. W związku z zarejestrowaniem podwyższenia kapitału przez Comp S.A., o czym Spółka informowała raportem bieżącym 31/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku, zgodnie z przekazaną Spółce informacją, Amplico OFE na dzień 6 grudnia 2011 roku posiada 787 898 akcji Spółki, co stanowi 13,31% udział w kapitale zakładowym Spółki. Akcje te uprawniają do 787 898 głosów na WZA Spółki, co stanowi 13,31% udział w ogólnej liczbie głosów na WZA. Zgodnie z przekazaną informacją, inwestycja
w akcje Spółki stanowi lokatę o charakterze portfelowym. W perspektywie 12 miesięcy Amplico OFE dopuszcza możliwość zwiększenia ilości posiadanych akcji w zależności od kształtowania się sytuacji rynkowej i funkcjonowania Spółki. Celem nabycia akcji Spółki jest lokowanie aktywów w ramach działaności inwestycyjnej Amplico OFE z zamiarem osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat. Amplico OFE nie wyklucza także zbycia akcji Spółki w przypadku odpowiedniego wzrostu ich wartości, bądź zman w kształtowaniu się sytuacji rynkowej lub funkcjonowania Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lbvzl

| | | COMP SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | COMP | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-230 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jutrzenki | | 116 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 570 38 00 | | 022 662 63 71 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@comp.com.pl | | www.comp.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 522-00-01-694 | | 012499190 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-07 Andrzej Olaf Wąsowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lbvzl

Podziel się opinią

Share
d4lbvzl
d4lbvzl