Trwa ładowanie...
d3oh9wx
d3oh9wx
espi

COMPERIA.PL S.A. - Powołanie członka Rady Nadzorczej (40/2014)

COMPERIA.PL S.A. - Powołanie członka Rady Nadzorczej (40/2014)
Share
d3oh9wx

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | COMPERIA.PL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Powołanie członka Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) informuje, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 i § 28 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zm.), o powołaniu przez Radę Nadzorczą w dniu 19 listopada 2014 r. Pana Tomasza Górecznego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w toku kadencji Rady Nadzorczej rozpoczętej z dniem 25 czerwca 2014 roku; powołanie to nastąpiło w ramach uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w trybie kooptacji przewidzianej w Statucie Spółki, w związku z wcześniejszym zmniejszeniem liczebności Rady w wyniku rezygnacji złożonej przez Pana Przemysława Kruszyńskiego (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 39/2014). Tomasz Góreczny ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na
kierunku Finanse i Bankowość (specjalizacje: Bankowość Inwestycyjna, Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw, 2000-2005), jak również Studia Podyplomowe na Collegium Civitas w Warszawie (kierunek: Stosunki Międzynarodowe i Dyplomacja, 2012-2013). Pan Tomasz Góreczny prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w ramach firmy pod nazwą xstra.tg z siedzibą w Warszawie (jako jej założyciel i CEO), która działa w obszarze doradztwa biznesowego w zakresie strategii, rozwoju biznesu, finansów i negocjacji. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe Tomasza Górecznego obejmuje w szczególności pełnienie następujących funkcji: (i) Zastępca Dyrektora Finansowego w Pol-Tex Methane Sp. z o.o., Wrocław (marzec 2007 - lipiec 2013); zakres obowiązków: project manager w procesie pozyskania strategicznego partnera biznesowego; tworzenie modeli finansowych i biznes planów, budżetowanie i controlling, udział w zarządzaniu strukturą finansów przedsiębiorstwa, zarządzanie projektami pozyskania i rozliczania środków unijnych na
potrzeby nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz wdrożenia systemu księgowości, przygotowanie i wdrażanie procedur zarządczych; uczestnictwo w procesie budowania strategii korporacyjnej; negocjacje; (ii) Doradca Zarządu ds. Finansów w CH4 Sp. z o.o., Wrocław (listopad 2007 - wrzesień 2013); zakres obowiązków: przygotowywanie biznes planów nowych przedsięwzięć inwestycyjnych, budżetowanie i controlling, doradztwo w zarządzaniu strukturą finansów spółki, (iii) Starszy Analityk w Taurus Partners Sp. z o.o., Warszawa (butik inwestycyjny założony i prowadzony przez byłych partnerów i dyrektorów w Arthur Andersen i Ernst & Young, styczeń 2005 - luty 2007); zakres obowiązków: badania rynkowe, tworzenie bazy wiedzy, przygotowywanie modeli finansowych i wycen przedsiębiorstw, tworzenie biznes planów inwestycji, uczestnictwo w projektach doradztwa finansowego (pozyskiwanie finansowania, projekty M&A), negocjacje. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, poza Spółką Tomasz Góreczny nie prowadzi działalności, która jest
konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej wobec Spółki spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Tomasz Góreczny spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej Spółki, wynikające z przyjętych w Spółce zasad ładu korporacyjnego, których stosowanie wobec spółek giełdowych wynika z właściwych regulacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
COMPERIA.PL S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 47
(ulica) (numer)
+48 22 642 91 19 +48 22 642 91 19
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
951-220-98-54 140913752
(NIP) (REGON)
d3oh9wx

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-20 Bartosz Michałek Prezes Zarządu
2014-11-20 Karol Wilczko Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3oh9wx

Podziel się opinią

Share
d3oh9wx
d3oh9wx