Trwa ładowanie...
dkiuy9g
dkiuy9g
espi

COMPERIA.PL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Comperia.pl S....

COMPERIA.PL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Comperia.pl S.A. w dniu 11 września 2013 roku. (9/2013)
Share
dkiuy9g

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COMPERIA.PL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Comperia.pl S.A. w dniu 11 września 2013 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Comperia.pl S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 11 września 2013 roku i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu: 1.Pan Karol Wilczko Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 183.210 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 366.420 Udział głosów na tym WZA: 17,49% Udział w ogólnej liczbie głosów: 13,96% 2.Pan Bartosz Michałek Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 188.210 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 376.420 Udział głosów na tym WZA: 17,97% Udział w ogólnej liczbie głosów: 14,34% 3. FIDEA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 331.000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 662.000 Udział głosów na tym WZA: 31,60% Udział w ogólnej liczbie głosów: 25,22% 4. Talnet Holding Limited Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 345.000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 690.000 Udział głosów na tym WZA: 32,94% Udział w ogólnej liczbie
głosów: 26,28% | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
COMPERIA.PL S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 47
(ulica) (numer)
+48 22 642 91 19 +48 22 642 91 19
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
951-220-98-54 140913752
(NIP) (REGON)
dkiuy9g

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-16 Bartosz Michałek Prezes Zarządu Bartosz Michałek
2013-09-16 Karol Wilczko Wiceprezes Zarządu Karol Wilczko

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dkiuy9g

Podziel się opinią

Share
dkiuy9g
dkiuy9g