Trwa ładowanie...
d3ffthm
d3ffthm
espi

COMPERIA.PL S.A. - Zawiadomienie o znacznym pakiecie akcji. (4/2013)

COMPERIA.PL S.A. - Zawiadomienie o znacznym pakiecie akcji. (4/2013)
Share
d3ffthm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COMPERIA.PL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o znacznym pakiecie akcji. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Comperia.pl S.A. informuje, że w dniu 7 czerwca 2013 r. otrzymał od pana Bartosza Michałka zawiadomienie następującej treści: "Na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku niniejszym zawiadamiam: W dniu 4 czerwca 2013 roku sprzedałem w transakcji pakietowej zawartej na rynku nieregulowanym NewConnect 40.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki Comperia.pl S.A. Przed zmianą udziału w związku z zaistniałym wydarzeniami mój stan posiadania przedstawiał się następująco: a) posiadana liczba akcji spółki Comperia.pl S.A. wynosiła 188.210 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A (każda akcja uprawnia do 2 głosów) oraz 43.290 akcji zwykłych na okaziciela; b) posiadany procentowy udział akcji spółki Comperia.pl S.A. wynosił 14,67%; c) posiadana liczba głosów na walnym zgromadzeniu spółki Comperia.pl S.A. wynosiła 419.710 głosów; d) posiadany procentowy udział głosów
na walnym zgromadzeniu spółki Comperia.pl S.A. wynosił 15,99%. W związku ze zdarzeniem, o których mowa powyżej, przekazuję poniższe informacje wymagane stosownie do art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych: a) aktualnie posiadana liczba akcji spółki Comperia.pl S.A. wynosi 188.210 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A (każda akcja uprawnia do 2 głosów) oraz 3.290 akcji zwykłych na okaziciela; b) aktualnie posiadany procentowy udział akcji spółki Comperia.pl S.A. wynosi 12,14%; c) aktualnie posiadana liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Comperia.pl S.A. wynosi 379.710 głosów; d) aktualnie posiadany procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Comperia.pl S.A. wynosi 14,46%. Jednocześnie informuje, że nie zawierałem żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu w Spółce." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
COMPERIA.PL S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 47
(ulica) (numer)
+48 22 642 91 19 +48 22 642 91 19
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
951-220-98-54 140913752
(NIP) (REGON)
d3ffthm

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-07 Bartosz Michałek Prezes Zarządu Bartosz Michałek
2013-06-07 Karol Wilczko Wiceprezes Zarządu Karol Wilczko

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ffthm

Podziel się opinią

Share
d3ffthm
d3ffthm