Trwa ładowanie...
d27m4cp
espi

COMPERIA.PL S.A. - Zawiadomienie od członka Zarządu. (6/2013)

COMPERIA.PL S.A. - Zawiadomienie od członka Zarządu. (6/2013)
Share
d27m4cp
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-07
Skrócona nazwa emitenta
COMPERIA.PL S.A.
Temat
Zawiadomienie od członka Zarządu.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Comperia.pl S.A. informuje, iż w dniu 07.06.2013 r. otrzymał zawiadomienie od Prezesa Zarządu o sprzedaży akcji Comperia.pl S.A. 1) Wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną do przekazania informacji z emitentem; transakcja zawarta przez osobę zobowiązaną - Prezesa Zarządu Comperia.pl S.A. 3) Wskazanie instrumentu finansowego oraz Emitenta, których dotyczy informacja; Akcje zwykłe na okaziciela Comperia.pl S.A. 4) Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia; Sprzedaż akcji Comperia.pl S.A.- transakcje pakietowe sesyjne zawarte w ASO na rynku NewConnect. 5) Data i miejsce zawarcia transakcji oraz wolumen i cena transakcji; W dniu 04.06.2013 roku sprzedaż 9.000 akcji po cenie 16,50 zł za akcje. W dniu 04.06.2013 roku sprzedaż 31.000 akcji po cenie 16,50 zł za akcje

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
COMPERIA.PL S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 47
(ulica) (numer)
+48 22 642 91 19 +48 22 642 91 19
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
951-220-98-54 140913752
(NIP) (REGON)
d27m4cp

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-07 Bartosz Michałek Prezes Zarządu Bartosz Michałek
2013-06-07 Karol Wilczko Wiceprezes Zarządu Karol Wilczko

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27m4cp

Podziel się opinią

Share
d27m4cp
d27m4cp