Trwa ładowanie...
dxarqri
dxarqri
espi

COMPERIA.PL S.A. - Zmiana terminu przekazania przez Spółkę raportów okresowych za I półrocze 2014 ...

COMPERIA.PL S.A. - Zmiana terminu przekazania przez Spółkę raportów okresowych za I półrocze 2014 roku (30/2014)
Share
dxarqri
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-09
Skrócona nazwa emitenta
COMPERIA.PL S.A.
Temat
Zmiana terminu przekazania przez Spółkę raportów okresowych za I półrocze 2014 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) informuje, zgodnie z § 103 ust. 2 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133), o zmianie terminu przekazania przez Spółkę raportów okresowych za I półrocze 2014 r., polegającej na przesunięciu pierwotnie wyznaczonego terminu 14 sierpnia 2014 r. (określonego w raporcie bieżącym nr 15/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 roku) na datę późniejszą, tj. 1 września 2014 r. W związku z powyższym, w dniu 1 września 2014 r. nastąpi przekazanie: 1) jednostkowego raportu okresowego za I półrocze 2014 r. 2) skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2014 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
COMPERIA.PL S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 47
(ulica) (numer)
+48 22 642 91 19 +48 22 642 91 19
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
951-220-98-54 140913752
(NIP) (REGON)
dxarqri

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-09 Bartosz Michałek Prezes Zarządu
2014-07-09 Karol Wilczko Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxarqri

Podziel się opinią

Share
dxarqri
dxarqri