Trwa ładowanie...
d27ic6z
espi

COMPLEX S.A. - Powołanie Członków Zarządu (20/2013)

COMPLEX S.A. - Powołanie Członków Zarządu (20/2013)
Share
d27ic6z

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COMPLEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Członków Zarządu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd COMPLEX S.A. informuje, że w dniu 26 lipca 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu Pana Adama Mizerskiego oraz Pana Jarosława Rzytka na bieżącą wspólną kadencję. Panu Adamowi Mizerskiemu powierzono funkcję Członka Zarządu od dnia 26 lipca 2013 roku. Panu Jarosławowi Rzytka powierzono funkcję Członka Zarządu ? Dyrektora Operacyjnego od dnia 1 września 2013 roku. Poniżej przedstawiono informacje na temat nowopowołanych Członków Zarządu. Pan Adam Mizerski studiował na Politechnice Łódzkiej na Wydziale Inżynierii Chemicznej oraz na Wydziale Chemii Spożywczej. Pan Adam Mizerski związany jest z COMPLEX S.A. od 1998 roku, obecnie jest Prezesem Zarządu Synergy Systems Sp. z o.o. oraz Prezesem Zarządu ITC Infologic Sp. z o.o., spółek należących do Grupy Kapitałowej COMPLEX S.A. W latach 2009- 2011 Prezes Zarządu "COMPLEX Logistic" Sp. z o.o., od 2010 r. do 2011 r. Członek Rady Nadzorczej "QUINTO" Sp. z o.o., od 2009 r. do 2011 r. Członek Rady Nadzorczej "COMPLEX
Automotive Bearings" Sp. z o.o., a w latach 2008-2009 Przewodniczący Rady Nadzorczej ?COMPLEX Logistic" Sp. z o.o. W okresie od 2006 do 2009 r. był Dyrektorem Rozwoju w COMPLEX S.A., a latach 1998- 2006 pracował w AON COMPLEX m. in. na stanowisku Dyrektora Logistyki. Poza zasiadaniem w organach ww. podmiotów (Synergy Systems Sp. z o.o. i ITC Infologic Sp. z o.o.) Pan Adam Mizerski nie prowadzi żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności COMPLEX S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Adam Mizerski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Jarosław Rzytka jest doktorantem na Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach - Katedra Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego. Ukończył Górnośląską Wyższą Szkołę
Handlową w Katowicach, gdzie uzyskał tytuł magistra - specjalność zarządzanie firmą. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydział Organizacji i Zarządzania, gdzie uzyskał tytuł inżyniera - specjalność zarządzanie przedsiębiorstwem. Pan Jarosław Rzytka od czerwca 2012 r. jest Dyrektorem Zarządzającym/Dyrektorem Generalnym w Kromiss - bis Sp. z o.o. Od 2009 r. pełni również funkcję Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Producentów Elementów Złącznych - Członek European Industrial Fasteners Institute. Od czerwca 2008 r. do czerwca 2012 r. w Grupie KOELNER Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. pełnił funkcję Prezesa Zarządu/Dyrektora Zarządzającego, a od listopada 2007 r. do stycznia 2009 r. w Grupie KOELNER Łańcucka Fabryka Śrub w Łańcucie "Śrubex" S.A. był Dyrektorem Zarządzającym/Dyrektorem Operacyjnym. Od października 2005 r. do października 2007 r. w GCF Sp. z o.o. był Dyrektorem Handlowym. Od 1998 do 2005 r. pracował w Poland Alloys Sp. z. o.o. m.in. na stanowisku Kierownika Działu Handlowego Wyrobów
Hutniczych. Pan Jarosław Rzytka nie prowadzi żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności COMPLEX S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jarosław Rzytka nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

COMPLEX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
COMPLEX S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
93-281 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego 20
(ulica) (numer)
042 6777777 042 6777841
(telefon) (fax)
sekretariat@cx.pl www.complexmetal.coml
(e-mail) (www)
7282610226 100180654
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Michał Nowacki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27ic6z

Podziel się opinią

Share
d27ic6z
d27ic6z