Trwa ładowanie...
d1g5h1r
d1g5h1r
espi

COMPLEX S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walny...

COMPLEX S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu COMPLEX S.A., które odbyło się 4 czerwca 2013 roku. (17/2013)
Share
d1g5h1r
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-04
Skrócona nazwa emitenta
COMPLEX S.A.
Temat
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu COMPLEX S.A., które odbyło się 4 czerwca 2013 roku.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd COMPLEX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu COMPLEX S.A., które odbyło się 4 czerwca 2013 roku. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na ZWZ byli: Pan Michał Nowacki posiadający 20.137.943 głosów stanowiących 94,03% głosów na tym zgromadzeniu oraz 78,97% ogólnej liczby głosów. Pani Katarzyna Nowacka posiadająca 1.277.600 głosów stanowiących 5,97% głosów na tym zgromadzeniu oraz 5,01% ogólnej liczby głosów. Akcjonariuszom uczestniczącym w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługiwało łącznie 21.415.544 głosów. Ogólna liczba głosów wynosi 25.500.000.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

COMPLEX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
COMPLEX S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
93-281 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego 20
(ulica) (numer)
042 6777777 042 6777841
(telefon) (fax)
sekretariat@cx.pl www.complexmetal.coml
(e-mail) (www)
7282610226 100180654
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-04 Michał Nowacki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1g5h1r

Podziel się opinią

Share
d1g5h1r
d1g5h1r