Trwa ładowanie...
d1ob4oj
d1ob4oj
espi

COMPLEX S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. (18/2013)

COMPLEX S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. (18/2013)
Share
d1ob4oj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COMPLEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd COMPLEX S.A. informuje, że w dniu 7 czerwca 2013 roku podpisany został aneks do Umowy Wieloproduktowej z dnia 10 maja 2012 roku, o której Emitent informował m.in. w raporcie bieżącym nr 21/2012 z dnia 11 maja 2012 roku oraz nr 12/2013 z dnia 10 maja 2013 roku. Aneks do umowy został zawarty przez Emitenta oraz dwanaście spółek Grupy Kapitałowej COMPLEX z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Kopcińskiego 73/75 (dalej: Bank). Podpisany aneks wydłużył termin obowiązywania umowy do dnia 9 czerwca 2014 roku. Przedmiotem Umowy jest udzielenie spółkom Grupy Kapitałowej COMPLEX odnawialnego limitu kredytowego w łącznej wysokości 24.000.000,00 zł. Podpisany aneks częściowo zastępuje limit zaangażowania kredytowego limitem faktoringowym. Zgodnie z Umową, łączne finansowanie (Umowa Wieloproduktowa oraz faktoring) nie będzie przekraczało 21.000.000,00 zł. Zmiana części limitu kredytowego na limit faktoringowy związana jest z decyzją o ubezpieczeniu
należności części spółek Grupy Kapitałowej w ramach umowy o współpracy w zakresie faktoringu pełnego (bez regresu). Celem ubezpieczenia należności jest zmniejszenie ryzyka sprzedaży oraz poprawa struktury bilansu. Cesja tych należności stanowiła dotychczas zabezpieczenie Umowy Wieloproduktowej. Strony umowy ustaliły ponadto, iż Emitent lub spółki od niego zależne sprzedadzą stanowiące zabezpieczenie Umowy Wieloproduktowej środki trwałe w postaci nieruchomości lub/i maszyn o wartości 3.000.000,00 zł a środki ze sprzedaży zostaną przeznaczone na spłatę części limitu kredytowego. Pozostałe warunki umowy nie ulegają istotnym zmianom. Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi wartość umowy przekraczająca 10% kapitałów własnych COMPLEX S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

COMPLEX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
COMPLEX S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
93-281 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Edwarda Śmigłego Rydza 20
(ulica) (numer)
042 6777777 042 6777841
(telefon) (fax)
sekretariat@cx.pl www.complexmetal.com
(e-mail) (www)
7282610226 100180654
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-07 Michał Nowacki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ob4oj

Podziel się opinią

Share
d1ob4oj
d1ob4oj