Trwa ładowanie...
d1m99at
d1m99at
espi

COPERNICUS - Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta (8/ ... - EBI

COPERNICUS - Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta (8/2015)
Share
d1m99at

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 8 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-19 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. (dalej: Spółka) uprzejmie informuje, iż w dniu 19 marca 2015 roku powziął wiadomość, iż Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował obniżenie kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie 67.850 sztuk akcji własnych . Kapitał zakładowy został obniżony z kwoty 1.155.056,00 (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt sześć) złotych do kwoty 1.087.206,00 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć) złotych, jednocześnie ilość akcji zmniejszyła się z 1.155.056 (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt pięć) sztuk do 1.087.206 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć) sztuk. Zmieniła się również struktura kapitału zakładowego Spółki, który dzieli się obecnie na: a) 832.151 (słownie: osiemset trzydzieści dwa tysiące sto pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych serii A, o nominalnej wartości 1 zł (
słownie: jeden złoty) każda, b) 125.555 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych serii C o nominalnej wartości 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, c) 129.500 (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych serii C1 o nominalnej wartości 1 zł (słownie: jeden złoty) każda. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect? | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Monika Trzeciak Członek Zarządu
Jacek Starobrat Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m99at

Podziel się opinią

Share
d1m99at
d1m99at