Trwa ładowanie...
d33i9s5
espi

COPERNICUS SECURITIES S.A. - Dojście do skutku emisji Obligacji na okaziciela serii A i dokonanie...

COPERNICUS SECURITIES S.A. - Dojście do skutku emisji Obligacji na okaziciela serii A i dokonanie ich przydziału (21/2014)

Share
d33i9s5
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-11
Skrócona nazwa emitenta
COPERNICUS SECURITIES S.A.
Temat
Dojście do skutku emisji Obligacji na okaziciela serii A i dokonanie ich przydziału
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. (dalej: Spółka) uprzejmie informuje, że z dniem 10 kwietnia 2014 roku została zakończona emisja Obligacji serii A, o której Spółka raportowała raportem bieżącym nr 19/2014 z dnia 25 marca 2014 roku. Jednocześnie na mocy uchwały nr 12 Zarządu Spółki z dnia 10 kwietnia 2014 roku Spółka dokonała przydziału 5.000 sztuk Obligacji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każda. Obligacje serii A będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji w/w informacji, ze względu na wartość emitowanych obligacji serii A, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki, wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Informacje podsumowujące subskrypcję zostaną opublikowane w osobnym raporcie bieżącym.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33i9s5

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COPERNICUS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COPERNICUS SECURITIES S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-019 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Grójecka | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (22) 44 00 100 | | +48 (22) 44 00 105 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33i9s5

Podziel się opinią

Share
d33i9s5
d33i9s5