Trwa ładowanie...
d22u9lk

COPERNICUS SECURITIES S.A. - Informacje dotyczące akcjonariatu Copernicus Securities S.A. po obni ...

COPERNICUS SECURITIES S.A. - Informacje dotyczące akcjonariatu Copernicus Securities S.A. po obniżeniu kapitału zakładowego (10/2014)

Share
d22u9lk

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | COPERNICUS SECURITIES S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacje dotyczące akcjonariatu Copernicus Securities S.A. po obniżeniu kapitału zakładowego | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. (dalej: Spółka) uprzejmie informuje, iż w dniu 18 marca 2015 roku Sąd Rejonowy w Warszawie ? XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował obniżenie kapitału zakładowego Spółki, który wpisano do Rejestru Przedsiębiorców w dniu 19 marca 2015 roku. W związku z powyższym, na dzień 23 marca 2015 roku, główni akcjonariusze Spółki posiadają: 1. Marek Witkowski ? 271.892 sztuki akcji Spółki, odpowiadającym 271.892 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 25,01 % kapitału zakładowego Spółki i 25,01 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 2. Marcin Billewicz ? 217.441 sztuk akcji Spółki, odpowiadającym 217.441 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 19,99 % kapitału zakładowego Spółki i 19,99 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 3. Certus Development Sp. z o.o. SKA ? 108.720 sztuk akcji Spółki, odpowiadającym 108.720 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,99 % kapitału zakładowego Spółki i 9,99 % w
ogólnej liczbie głosów w Spółce. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusz Certus Development Sp. z o.o. SKA z uwagi na fakt, iż w dniu 18 marca 2015 roku sprzedał 6.785 sztuk akcji Spółki, nie przekroczył, ani nie osiągnął 10 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Ponadto Zarząd Spółki pragnie poinformować, iż otrzymał od Pelagii Billewicz informację o zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki z 80.114 sztuk odpowiadających 80.114 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, do 92.405 sztuk odpowiadających 92.405 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki. Na dzień dzisiejszy procentowy udział Pelagii Billewicz tak w kapitale zakładowym Spółki, jak i w ogólnej liczbie głosów w Spółce wynosi 8,50 %. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d22u9lk

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COPERNICUS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COPERNICUS SECURITIES S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-019 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Grójecka | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (22) 44 00 100 | | +48 (22) 44 00 105 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Marek Witkowski Prezes Zarządu Marek Witkowski
2015-03-23 Monika Trzeciak Członek Zarządu Monika Trzeciak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d22u9lk

Podziel się opinią

Share
d22u9lk
d22u9lk