Trwa ładowanie...
d4lbvzl

CP ENERGIA S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji ? RIT Capital Partners (6/2012)

CP ENERGIA S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji ? RIT Capital Partners (6/2012)

Share
d4lbvzl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CP ENERGIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania akcji ? RIT Capital Partners | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki CP Energia S.A. informuje, że w dniu 23 stycznia 2012 roku otrzymał od RIT Capital Partners Plc zawiadomienie o następującej treści: "Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 1a, Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadamiamy, iż w wyniku zarejestrowania w dniu 19.01.2012 r. przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki CP Energia S.A. dokonanego w drodze oferty publicznej akcji serii K, w której spółka RIT Capital Partners Plc złożyła zapis na 7 657 553 akcji, zmienił się udział spółki RIT Capital Partners Plc z siedzibą w Londynie w Wielkiej Brytanii w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu CP Energia S.A. Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego ww. spółka posiadała 10 722 642 akcji spółki CP Energia S.A., które stanowiły 15,32% kapitału zakładowego oraz z których przysługiwało 10 722 642 głosów na
Walnym Zgromadzeniu CP Energia S.A., co stanowiło 15,32% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółka RIT Capital Partners Plc posiada 18 380 195 akcji, co stanowi 17,94% kapitału zakładowego. Z tych akcji przysługuje 18 380 195 głosów na Walnym Zgromadzeniu CP Energia S.A., co stanowi 17,94% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lbvzl

| | | CP ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CP ENERGIA S.A. | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-510 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Generała Zajączka | | 28 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 379 04 00 | | 22 379 04 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@cpenergia.pl | | www.cpenergia.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-285-77-50 | | 140118693 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-24 Mariusz Caliński Prezes Zarządu
2012-01-24 Michał Swół Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lbvzl

Podziel się opinią

Share
d4lbvzl
d4lbvzl