Trwa ładowanie...
d1ah9xv
d1ah9xv

Cube.ITG przejął 66% udziałów Itmed oraz pośrednio kontrolę nad Data Techno Park

Warszawa, 09.06.2015 (ISBnews) - Cube.ITG wykonał opcję call I na zakup 98 udziałów Itmed za łączną cenę 8,2 mln zł oraz opcji call II, na zakup 34 udziałów Itmed za 3,7 mln zł. Oznacza to przejęcie 66% udziałów w tej spółce oraz pośrednio Data Techno Park, podał Cube.ITG.
Share
d1ah9xv

"Do podpisania realizowanej obecnie umowy inwestycyjnej doszło 11 grudnia 2014 roku. (?) cena za udziały będące przedmiotem opcji call I została potrącona z wierzytelnością Itmed wobec spółki z tytułu dokonanej w grudniu 2014 roku przez spółkę pożyczki, zaś zapłata z tytułu call II zostanie rozliczona w ramach emisji 754.800 akcji, po cenie emisyjnej 5 zł za akcję" - czytamy w komunikacie.

"Długofalowa strategia Cube.ITG zakłada synergię ofert i usług w ramach Grupy Kapitałowej. Z kolei Itmed, którego spółką zależną jest Data Techno Park, wpisuje się w tę strategię, dysponując potencjałem zarówno technologicznym i infrastrukturalnym, jak i specjalistycznym know how" - czytamy dalej.

W opinii zarządu Cube.ITG włączenie spółki Itmed, począwszy od II kwartału br., do grupy kapitałowej Cube.ITG zwiększa możliwości Grupy nie tylko na rynku usług medycznych, ale również w sektorze klientów komercyjnych. Dzięki współpracy możliwe będzie stworzenie nowych, wyspecjalizowanych usług IT, w szczególności związanych z cloud computing oraz obszarem Big Data.

d1ah9xv

"Dzięki włączeniu do Grupy Kapitałowej spółki Data Techno Park (Itmed posiada 39 508 udziałów DTP o łącznej wartości nominalnej 1,98 mln zł, które stanowią ok. 65,23% kapitału zakładowego DTP) Cube.ITG będzie mogło oferować szereg nowych usług branży medycznej. Spółka będzie mogła również aktywnie wspierać informatyzację placówek ochrony zdrowia, które od sierpnia 2017 roku będą miały ustawowy obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej" - podano również.

Podpisana 11 grudnia 2014 umowa inwestycyjna zakłada opcję Call III, która może być zrealizowana do końca 2017 roku. Za 68 udziałów Itmed, stanowiących 34% ogólnej liczby udziałów w kapitale zakładowym przewiduje ona zapłatę 7,55 mln zł w nowych akcjach Cube.ITG. Po zakończeniu tej operacji Cube.ITG będzie posiadał 100% udziałów w Itmed, podsumowano w informacji.

Wcześniej podano, że Cube.ITG zawarł umowę, na podstawie której spółka Mizarus objęła 754 800 jego akcji, wyemitowanych w ramach przejęcia Itmed.

Cube.ITG koncentruje się na wdrażaniu i integracji rozwiązań aplikacyjnych (zarówno własnych, jak i firm trzecich), głównie wśród dużych podmiotów. Spółka realizuje projekty we wszystkich kluczowych sektorach gospodarki: bankowości, telekomunikacji, energetyce, handlu, administracji publicznej i sektorze ochrony zdrowia. Dostarcza usługi pokrywające cały cykl życia projektu: od analizy wdrożeniowej, poprzez rozwój oraz integrację i utrzymanie rozwiązań. Spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect w 2014 roku.

(ISBnews)

d1ah9xv

Podziel się opinią

Share
d1ah9xv
d1ah9xv