Trwa ładowanie...
d3gfrmj

CUBE.ITG S.A. - Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki (26/2015)

CUBE.ITG S.A. - Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki (26/2015)

Share
d3gfrmj

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CUBE.ITG S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Cube.ITG S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 06 maja 2015 r. wpłynęły do Spółki następujące zawiadomienia: - zawiadomienie z dnia 4 maja 2015 roku o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 5% w Spółce od Pana Marcina Michnickiego o następującej treści: ?Jako akcjonariusz Spółki CUBE.ITG S.A., (dalej: Zawiadamiający), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. Zm.) (dalej: ustawa o ofercie) zawiadamiam, że: W wyniku zbycia w dniu 29.04.2015r. 310.000 akcji CUBE.ITG S.A, Zawiadamiający posiada na dzień złożenia zawiadomienia 214.591 akcji CUBE.ITG S.A, stanowiących 2,79% w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 214.591 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, dających 2,79% głosów w ogólnej liczby głosów. Przed dokonaniem transakcji Zawiadamiający posiadał 524.591 akcji CUBE.ITG S.A stanowiących
6,83% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 524.591 głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy , co daje 6,83% w ogólnej liczbie głosów. Nie występują inne podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje spółki. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie.? - zawiadomienie z dnia 4 maja 2015 roku na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Marcina Michnickiego dotyczące transakcji sprzedaży w dniu 29 kwietnia 2015 roku w ramach transakcji pakietowej pozasesyjnej na rynku regulowanym 310.000 akcji Spółki po cenie 2,90 zł za akcję. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3gfrmj

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CUBE.ITG SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CUBE.ITG S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 51-162 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Długosza | | 60 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 71 79 72 666 | | +48 71 79 72 606 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@cubeitg.pl | | www.cubeitg.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8980015775 | | 006028821 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-06 Paweł Witkiweicz Wiceprezes Zarządu Paweł Witkiewicz
2015-05-06 Arkadiusz Zachwieja Wiceprezes Zarządu Arkadiusz Zachwieja

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3gfrmj

Podziel się opinią

Share
d3gfrmj
d3gfrmj