Trwa ładowanie...
d18stvt

Cube.ITG zawarł ostateczną umowę sprzedaży ZCP na rzecz Sescom za 12,5 mln zł

Warszawa, 28.04.2016 (ISBnews) - Cube.ITG zawarł przyrzeczoną, ostateczną umowę sprzedaży na rzecz Sescom zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) za 12,5 mln zł, podała spółka.

Share
d18stvt

"W związku ze spełnieniem części warunków zawieszających przewidzianych w umowie przedwstępnej oraz decyzją kupującego o przystąpieniu do zamknięcia transakcji mimo nieziszczenia pozostałych warunków zawieszających zastrzeżonych w umowie przedwstępnej na rzecz kupującego, zawarł z Sescom przyrzeczoną umowę sprzedaży ZCP (umowa ostateczna)" - czytamy w komunikacie.

Kupujący nabędzie ZCP pod warunkiem spełnienia się wszystkich warunków zawieszających przewidzianych w umowie ostatecznej tj. po zawarciu przez sprzedającego, kupującego i Jeronimo Martins Polska odpowiednich porozumień oraz umów dotyczących m.in. przeniesienia na kupującego praw i zobowiązań wynikających z umowy o wykonanie prac modernizacyjnych infrastruktury IT z Jeronimo Martins Polska, podano w informacji.

"ZCP przechodzi na kupującego w dniu ziszczenia się ostatniego z warunków zamknięcia. Umowa ostateczna wygasa, jeżeli warunki zamknięcia nie ziszczą się w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy ostatecznej" - czytamy dalej.

Kupujący zapłacił pierwszą część ceny sprzedaży w kwocie 3,5 mln zł, natomiast pozostała część zostanie zapłacona w trzech ratach, z których ostatnia płatność przypada po upływie 12 miesięcy od ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca w którym doszło do ziszczenia się ostatniego z warunków zamknięcia. Umowa ostateczna przewiduje możliwość skorygowania ceny sprzedaży, wskazano również.

d18stvt

Pod koniec lutego br. spółka informowała, że zawarła przedwstępną umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa przeznaczonej do świadczenia rozproszonego serwisu IT za 12,5 mln zł. Transakcja jest częścią strategii, która zakłada skoncentrowanie się na projektach informatycznych i wdrożeniowych i odchodzenie od usług serwisowych sprzętu i sieci.

Cube.ITG koncentruje się na wdrażaniu i integracji rozwiązań aplikacyjnych (zarówno własnych, jak i firm trzecich), głównie wśród dużych podmiotów. Spółka realizuje projekty głównie w bankowości, telekomunikacji, energetyce, handlu, administracji publicznej i sektorze ochrony zdrowia. Spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect w 2014 roku.

(ISBnews)

d18stvt

Podziel się opinią

Share
d18stvt
d18stvt