Trwa ładowanie...
d788nqb

CYFROWE CENTRUM - Informacja o podjęciu przez spółkę zależną uchwały o podwyższeniu kapitału zakł ... - EBI

CYFROWE CENTRUM - Informacja o podjęciu przez spółkę zależną uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zależnej. (5/2015)

Share
d788nqb
NEW CONNECT
Raport EBI nr 5 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-06
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Informacja o podjęciu przez spółkę zależną uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zależnej.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie (?Emitent?) informuje o podjęciu w dniu 5 marca 2015 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki CCS Energia sp. z o.o. uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki CCS Energia sp. z o.o. do kwoty 350.000 zł (trzystu pięćdziesięciu tysięcy złotych) poprzez ustanowienie 400 (czterystu) nowych udziałów o wartości nominalnej 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) na każdy udział i łącznej wartości nominalnej w wysokości 100.000 zł (sto tysięcy złotych). W ramach podwyższenia kapitału zakładowego Emitent obejmuje 216 udziałów o łącznej wartości nominalnej 54.000 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące złotych). Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d788nqb

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Robert Frączek wiceprezes zarządu
Aleksandra Kunka wiceprezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d788nqb

Podziel się opinią

Share
d788nqb
d788nqb