Trwa ładowanie...
d1sbhlj

CYFROWY POLSAT S.A. - Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii J (19/2015)

CYFROWY POLSAT S.A. - Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii J (19/2015)

Share
d1sbhlj

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CYFROWY POLSAT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii J | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (?Spółka?) informuje, że uchwałą nr 337/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?GPW?) postanowił wprowadzić z dniem 20 kwietnia 2015 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 243.932.490 akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (?KDPW?) kodem PLCFRPT00021, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 20 kwietnia 2015 roku asymilacji tych akcji z akcjami Spółki oznaczonymi kodem PLCFRPT00013. Zgodnie z informacjami zamieszczonym w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2014 roku, intencją Spółki było wprowadzenie akcji serii J do obrotu na GPW po dniu zrównania praw z akcji serii J z akcjami Spółki wprowadzonymi do obrotu na GPW. Zrównanie praw nastąpiło w dniu 2 kwietnia 2015 roku w wyniku podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podziału zysku za rok
obrotowy 2014. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | *Listing of Series J shares * The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”) announces that in the Resolution No. 337/2015 of April 13, 2015 the Management Board of the Warsaw Stock Exchange (the “WSE”) decided that 243,932,490 Series J ordinary bearer shares of the Company marked by the National Depository for Securities (the “NDS”) with the code PLCFRPT00021 shall be listed on the main market of the WSE as of April 20, 2015 through an ordinary listing process, provided that the NDS assimilates these shares as of April 20, 2015 with the Company’s shares marked with the code PLCFRPT00013. According to the issue prospectus of the Company approved by the Polish Financial Supervision Authority on April 28, 2014, the Company’s intention was to have the Series J shares listed on the WSE after the rights related to the Series J shares were made uniform with the shares already listed on the WSE. These rights were made uniform as of April 2, 2015 as a result of adoption by the General Meeting of
the Company of a resolution regarding the distribution of 2014 net profits. | | |
| | | | |

d1sbhlj

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 03-878 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Łubinowa | | 4a | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 796-18-10-732 | | 670925160 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 Tomasz Gillner-Gorywoda Prezes Zarządu Tomasz Gillner-Gorywoda

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1sbhlj

Podziel się opinią

Share
d1sbhlj
d1sbhlj