Trwa ładowanie...
d1v44d4
espi

CZERWONA TOREBKA S.A. - Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii E ...

CZERWONA TOREBKA S.A. - Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii E (50/2013)

Share
d1v44d4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 50 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CZERWONA TOREBKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii E | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Czerwona Torebka S.A. ("Spółka") informuje, iż 26 lipca 2013 roku otrzymał uchwałę nr 584/13 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., z 26 lipca 2013 r. (dalej zwaną "Uchwałą"). Z przedmiotowej Uchwały wynika, że Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej "KDPW") postanowił zarejestrować w KDPW 1.525.940 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki, o wartości nominalnej 0,20 zł,i oznaczyć je kodem PLCRWTR00022, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem PLCRWTR00022, przez spółkę prowadzącą ten rynek. W treści Uchwały zastrzeżono ponadto, iż rejestracja opisanych powyżej akcji Spółki w KDPW nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLCRWTR00022, przez spółkę prowadzącą
ten rynek, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia rejestrowanych akcji do obrotu na tym rynku. Podstawa prawna: §34 ust.1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1v44d4

| | | CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CZERWONA TOREBKA S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 61-819 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stanisława Taczaka | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 61 623 28 00 | | +48 61 623 28 53 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7781450539 | | 300709350 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Paweł Ciszek Prezes Zarządu
2013-07-26 Roland Czechmanowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1v44d4

Podziel się opinią

Share
d1v44d4
d1v44d4