Trwa ładowanie...
d2d3o5o
d2d3o5o
espi

CZERWONA TOREBKA S.A. - Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii E ...

CZERWONA TOREBKA S.A. - Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii E (50/2013)
Share
d2d3o5o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 50 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CZERWONA TOREBKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii E | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Czerwona Torebka S.A. ("Spółka") informuje, iż 26 lipca 2013 roku otrzymał uchwałę nr 584/13 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., z 26 lipca 2013 r. (dalej zwaną "Uchwałą"). Z przedmiotowej Uchwały wynika, że Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej "KDPW") postanowił zarejestrować w KDPW 1.525.940 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki, o wartości nominalnej 0,20 zł,i oznaczyć je kodem PLCRWTR00022, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem PLCRWTR00022, przez spółkę prowadzącą ten rynek. W treści Uchwały zastrzeżono ponadto, iż rejestracja opisanych powyżej akcji Spółki w KDPW nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLCRWTR00022, przez spółkę prowadzącą
ten rynek, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia rejestrowanych akcji do obrotu na tym rynku. Podstawa prawna: §34 ust.1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CZERWONA TOREBKA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-819 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stanisława Taczaka 13
(ulica) (numer)
+48 61 623 28 00 +48 61 623 28 53
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
7781450539 300709350
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Paweł Ciszek Prezes Zarządu
2013-07-26 Roland Czechmanowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2d3o5o

Podziel się opinią

Share
d2d3o5o
d2d3o5o