Trwa ładowanie...
d2y0obx

CZERWONA TOREBKA S.A. - Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki ?Czerwona Torebka? S.A. (10/2014)

CZERWONA TOREBKA S.A. - Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki ?Czerwona Torebka? S.A. (10/2014)

Share
d2y0obx

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CZERWONA TOREBKA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki ?Czerwona Torebka? S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki ?Czerwona Torebka? S.A. z siedzibą w Poznaniu (?Spółka?) niniejszym informuje o następujących zmianach w składzie Radzie Nadzorczej Spółki: I. W dniu 27 maja 2014 roku Spółka otrzymała oświadczenie Pana Macieja Balsewicza o jego rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej ?Czerwona Torebka? S.A., ze skutkiem natychmiastowym. II. W dniu 27 maja 2014 roku Spółka otrzymała ponadto od akcjonariusza Spółki - Forteam Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr (której dawna siedziba mieściła się w Luksemburgu, zaś firma przed zmianą siedziby brzmiała Forteam Investments S.ár.l.) ? zwanego dalej ?Inwestorem?, pisemne oświadczenie Inwestora, o powołaniu Pana Tomasza Jakuba Wojtaszka na Członka Rady Nadzorczej Spółki, złożone na podstawie § 17 ust. 2 litera a) statutu Spółki. Pan Tomasz Jakub Wojtaszek dołączył do zespołu PineBridge Investments (Central Europe) w 2001 roku, specjalizuje się w inwestycjach w obszarach produkcji, IT, telekomunikacji, handlu detalicznego oraz transportu i
logistyki. W chwili obecnej pracuje z następującymi spółkami portfelowymi: EasyPack, Czerwona Torebka, Orzeł Biały. Poprzednio Pan Wojtaszek pracował jako Associate w dziale Corporate Finance firmy Arthur Andersen oraz jako analityk w dwóch funduszach private equity. Posiada ponad 18 lat doświadczenia w sektorze Private Equity oraz w zarządzaniu w Europie Środkowo-Wschodniej. Pan Wojtaszek posiada tytuł magistra Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie finansów. Włada biegle językiem angielskim i polskim. Stosownie do złożonego oświadczania Pan Tomasz Jakub Wojtaszek: 1) nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki i nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej w stosunku do Spółki jako członek jej organu. 2) nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: § 5
ust.1 pkt 21 i pkt 22 w związku z § 28 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2y0obx

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CZERWONA TOREBKA S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 61-819 | | Poznań | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Stanisława Taczaka | | 13 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 61 623 28 00 | | +48 61 623 28 53 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 7781450539 | | 300709350 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-27 Paweł Ciszek Prezes Zarządu
2014-05-27 Roland Czechmanowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2y0obx

Podziel się opinią

Share
d2y0obx
d2y0obx