Trwa ładowanie...
d23lava

CZERWONA TOREBKA S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ?Czerwona Torebka? S.A. ...

CZERWONA TOREBKA S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ?Czerwona Torebka? S.A. (9/2014)

Share
d23lava
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-27
Skrócona nazwa emitenta
CZERWONA TOREBKA S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ?Czerwona Torebka? S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki ?Czerwona Torebka? S.A. (dalej ?Spółka?), w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (?Walne Zgromadzenie?). Walne Zgromadzenie odbędzie się 25 czerwca 2014 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Poznaniu (61-819), przy ulicy Stanisława Taczaka 13 (sala konferencyjna - parter). W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przekazuje również projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Czerwona Torebka S.A..pdf
Projekty uchwał ZWZA.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d23lava

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | CZERWONA TOREBKA S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 61-819 | | Poznań | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Stanisława Taczaka | | 13 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +48 61 623 28 00 | | +48 61 623 28 53 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 7781450539 | | 300709350 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-27 Paweł Ciszek Prezes Zarządu
2014-05-27 Tomasz Jurga Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d23lava

Podziel się opinią

Share
d23lava
d23lava