Trwa ładowanie...
dfwadbk
espi

DAAH - Uzyskanie dostępu do ESPI (1/2011)

DAAH - Uzyskanie dostępu do ESPI (1/2011)
Share
dfwadbk
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2011
Data sporządzenia: 2011-05-23
Skrócona nazwa emitenta
DAAH
Temat
Uzyskanie dostępu do ESPI
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zgodnie z § 11 ust.1 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI), oraz uzyskaniem w dniu 20 maja 2011 hasła i login do systemu ESPI, Zarząd Spółki S.A. informuje, że Spółka przystępuje do ESPI i rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem Systemu, w zakresie dotyczącym spółek notowanych na rynku NewConnect.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-867 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jana Pawła II 29
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-23 Jakub Kokoszka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfwadbk

Podziel się opinią

Share
dfwadbk
dfwadbk