Trwa ładowanie...
d400ncd
espi

DANKS - Zakończenie programu skupu akcji własnych (40/2014) - EBI

DANKS - Zakończenie programu skupu akcji własnych (40/2014)
Share
d400ncd

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 40 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-07 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie programu skupu akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta informuje o zakończeniu programu skupu akcji własnych. Zarząd prowadził skup akcji własnych w oparciu o Uchwałę nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DANKS Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013 oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych. Nabycie przez Spółkę akcji własnych stanowiło sposób dystrybucji zysku Spółki za rok 2013 do akcjonariuszy. Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po rozliczeniu transakcji zawartych z akcjonariuszami, których oferty sprzedaży akcji zostały przez Spółkę przyjęte w ramach trwającego skupu wyniosła 1.361.971 akcji, stanowiących 16,34 proc. udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do wykonywania 1.361.971 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz stanowiących 16,34 proc. udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Zarząd Emitenta wskazuje, iż nabycie akcji własnych
przez Spółkę zostało dokonane w celu: a) zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, b) ich umorzenia, c) rozliczania transakcji fuzji i przejęć spółek prawa handlowego dokonywanych przez Spółkę. Decyzja Zarządu o wyborze celu, na jaki Spółka przeznaczy akcje własne zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie późniejszym. Podstawa Prawna: § 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Truchel Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d400ncd

Podziel się opinią

Share
d400ncd
d400ncd