Trwa ładowanie...
d4gifxu
d4gifxu
Zamieszczone na stronach internetowych portalu WP.PL materiały sygnowane skrótem "PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, chronionych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez WP.PL na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Dariusz Pietyszuk pokieruje zarządem Kopeksu

Prezes i dwaj członkowie zarządu przeżywającej trudności finansowe spółki Kopex zostali we wtorek odwołani ze stanowisk. Zarządem Kopeksu czasowo pokieruje Dariusz Pietyszuk, który jest też w zarządzie Mostostalu Zabrze. Powodem zmian jest "patowa sytuacja" dotycząca przyszłości Kopeksu.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4gifxu

"Rada Nadzorcza podjęła decyzję o dokonaniu zmian w zarządzie spółki w związku z przedłużaniem się patowej sytuacji dotyczącej dalszego finansowania i funkcjonowania grupy" - podkreślił cytowany w komunikacie prasowym przewodniczący rady, a zarazem większościowy akcjonariusz Kopeksu, Krzysztof Jędrzejewski.

"Sytuacja grupy Kopex nie jest łatwa, ale reprezentujemy sobą ogromny potencjał i budzimy szczere zainteresowanie potencjalnych inwestorów. Rada nadzorcza wyraziła przekonanie, że przyszłość Kopeksu należy wiązać z głęboką restrukturyzacją i zacieśnieniem współpracy z innymi podmiotami" - dodał Jędrzejewski.

W toku są procedury dotyczące połączenia Kopeksu z inną spółką tzw. zaplecza górniczego - katowickim Famurem. W kwietniu właściciel Famuru, spółka TDJ, złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wyrażenie zgody na przejęcie kontroli nad Kopeksem. To kolejny etap działań zmierzających do konsolidacji największych grup zaplecza górniczego.

d4gifxu

We wtorek rada nadzorcza Kopeksu odwołała dotychczasowego prezesa Bogusława Bobrowskiego oraz członków Zarządu Krzysztofa Zawadzkiego i Marka Uszko. Rada przyjęła też informację o rezygnacji z członkostwa w niej prof. Janusza A. Strzępki i zdecydowała o powołaniu w jego miejsce Dariusza Pietyszuka, czasowo delegując go do pełnienia roli prezesa zarządu grupy. Do zarządu powołano też Magdalenę Nawłokę.

Jak podano w komunikacie, nowi członkowie zarządu mają "ogromne doświadczenie w restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce i na świecie". Pietyszuk, który pozostaje członkiem zarządu Mostostalu Zabrze, jest specjalistą od spraw restrukturyzacji przedsiębiorstw i zarządzania. Pracował m.in. w międzynarodowych korporacjach, jak Danone, Valeo i HP w USA i we Francji, a w Polsce m.in. w Famurze. Magdalena Nawłoka pracowała ostatnio w TUiR Allianz Polska, wcześniej w Generali Poland, PZU i innych firmach ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych w Polsce, Rosji i Rumunii. Jest specjalistką od restrukturyzacji firm.

"Wprowadzone zmiany w zarządzie spółki mają na celu przyspieszenie rozmów z wierzycielami i doprowadzenie do osiągnięcia satysfakcjonującego porozumienia, a także odblokowania finansowania spółki. Zdaniem rady nadzorczej pozwoli to na kontynuowanie rozpoczętego procesu restrukturyzacji oraz pozyskiwanie nowych kontraktów. W ocenie rady nadzorczej wprowadzone zmiany będą sprzyjały również realizacji planowanej integracji z potencjalnym inwestorem" - czytamy w komunikacie.

W marcu tego roku zarządy konkurujących ze sobą giełdowych spółek: Kopex i Famur poinformowały o zamiarze konsolidacji. Właściciel Famuru, spółka TDJ, zawarła warunkową umowę nabycia kontrolnego pakietu akcji Kopeksu od jego większościowego akcjonariusza, Krzysztofa Jędrzejewskiego.

d4gifxu

Procedury dot. potencjalnego połączenia są w toku. Warunkami wejścia w życie umowy są m.in. uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pozytywne wyniki badania sytuacji Kopeksu (due diligence) oraz restrukturyzacja finansowania grupy kapitałowej Kopex.

Kopex jest w okresie restrukturyzacji. W kwietniu spółki z grupy kapitałowej Kopeksu ogłosiły zwolnienia pracowników. Kopex Machinery zapowiedział, że w formie zwolnień grupowych zamierza zredukować zatrudnienie o 340 osób spośród 1242 zatrudnionych. Przedstawiciele grupy poinformowali też, iż kroki takie jak redukcja zatrudnienia czy obniżenie wynagrodzeń zostaną podjęte również w obrębie innych spółek zależnych.

Również w kwietniu Kopex zaktualizował swoje sprawozdania finansowe za ub. rok, uwzględniając dodatkowe odpisy - największy z nich to ok. 916,2 mln zł, stanowiący dodatkową utratę wartości firmy. Inny odpis (na ok. 74,5 mln zł) dotyczy m.in. należności od spółek zależnych. Po tych zmianach łączna wartość odpisów aktualizujących wartości aktywów bilansowych za ub. rok wyniesie ponad 1,4 mld zł, z czego ponad 1,2 mld zł to odpis z tytułu utraty wartości firmy.

Od lutego, kiedy banki ograniczyły finansowanie Kopeksu, spółka prowadzi rozmowy z ich przedstawicielami na temat restrukturyzacji zadłużenia. Niezależnie firma, we współpracy z firmami doradczymi, przygotowuje i wprowadza "szeroko zakrojony i głęboki program restrukturyzacji operacyjnej, majątkowej i finansowej". Wśród jego elementów są m.in. redukcja majątku, restrukturyzacja zatrudnienia i poprawa efektywności operacyjnej we wszystkich obszarach działalności. Restrukturyzacja następuje niezależnie od procesu sprzedaży akcji spółki przez głównego właściciela.

Grupa Kopex jest producentem maszyn i urządzeń dla górnictwa węgla kamiennego i brunatnego. Oferuje również specjalistyczne usługi dla górnictwa, w tym drążenie szybów i chodników poziomych oraz realizację budowy kopalń pod klucz. W swojej strukturze ma firmy dostarczające specjalistyczne urządzenia elektryczne oraz systemy przeciwwybuchowe stosowane w górnictwie. Obsługuje inwestycje w przemyśle wydobywczym w Polsce i Europie oraz na największych rynkach górniczych świata: Rosji, Chinach, Argentyny, Australii i RPA.

d4gifxu

Podziel się opinią

Share

d4gifxu

d4gifxu