Trwa ładowanie...
dlpid2s

Deficyt w budżecie po lutym wyniósł 21.654,9 mln zł - MF (tabela)

15.03. Warszawa (PAP) - Deficyt budżetu państwa po lutym 2013 roku wyniósł 21.654,9 mln zł, co daje 60,9 proc. deficytu planowanego na 2013 rok na poziomie 35.565,5 mln zł - podało...

dlpid2s
dlpid2s

15.03. Warszawa (PAP) - Deficyt budżetu państwa po lutym 2013 roku wyniósł 21.654,9 mln zł, co daje 60,9 proc. deficytu planowanego na 2013 rok na poziomie 35.565,5 mln zł - podało w piątek w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Wydatki państwa wyniosły 64.484,4 mln zł, czyli 19,3 proc. kwoty 334.950,8 mln zł planowanej na 2013 rok.

Dochody budżetu państwa wyniosły 42.829,5 mln zł, czyli 14,3 proc. planu rocznego wynoszącego 299.385,3 mln zł.

plan wykonanie wykonanie
na 2013 rok w mln zł w proc.

dlpid2s

DOCHODY 299.385,3 42.829,5 14,3
podatkowe 266.982,7 39.496,9 14,8
podatki pośrednie 192.208,2 28.447,2 14,8
w tym
podatek akcyzowy 64.543,7 8.682,8 13,5
CIT 29.638,5 3.816,2* 12,9
PIT 42.936,0 6.870,4* 16,0

dochody niepodatkowe 30.806,7 3.293,7 10,7
w tym cło 2.001,0 298,8 14,9
środki z UE 1.595,9 38,9 2,4
w tym:
Wspólna Polityka
Rolna i Rybacka 187,9 21,8 11,6
fundusze
strukturalne i inne 1.408,0 17,1 1,2

WYDATKI 334.950,8 64.484,4 19,3
obsługa długu
krajowego 32.126,2 3.611,8 11,2
obsługa długu
zagranicznego 11.385,7 3.836,5 33,7
rozliczenia
z budżetem ogólnym
UE z tyt. środków
własnych 17.775,3 5.642,7 31,7
dotacja dla funduszu
emerytalno-rent. 15.875,2 2.326,1 14,7
dotacje dla FUS 37.113,9 10.736,8 28,9
subwencja dla
samorządów 51.259,5 13.981,9** 27,3

DEFICYT/NADWYŻKA -35.565,5 -21.654,9 60,9

dlpid2s

Środki na finans.
budżetu środków UE 6.154,5 -6.697,8 -

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
DEFICYTU* 29.411,0 28.352,7 96,4

krajowe 12.546,9 22.656,6 180,6

bony - 1.659,8 -
obligacje 25.478,6 18.233,6 71,6
środki z '12 7.000,0 11.138,2 159,1
pożyczki udzielone -4.792,6 1,3 -
zarządzanie
płynnością sektora - 2.206,4 -
pozostałe przychody
i rozchody - 0,0 -
przychody z prywat. 5.000,6 1.176,0 23,5
rozdysponowanie
przychodów z prywat. -15.090,4 -2.280,7 15,1
w tym OFE -11.314,7 -1.595,1 14,1
Prefinansowanie
z UE -49,3 64,4 -
lokata - 11.746,7 -
środki na centralnym
rachunku bieżącym 5.000,0 -2.204,3 -
budżetu państwa

dlpid2s

zagraniczne 16.864,0 5.696,1 33,8

  • zmniejszenie dochodów o udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych za styczeń - zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 80 poz. 526 z późn.zm.) - w wysokości ok. 3.320,0 mln zł.

** część oświatowa subwencji ogólnej za luty wynosi - 3.027,2 mln zł.

* obejmują finansowanie deficytu budżetu państwa i budżetu środków europejskich

(PAP)

map/ jtt/

dlpid2s
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dlpid2s