Trwa ładowanie...
d3yrb65

Dekpol przyjął program emisji obligacji o wartości do 50 mln zł

Warszawa, 29.05.2015 (ISBnews) - Dekpol zdecydował o przyjęciu programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł w celu finansowania inwestycji mieszkaniowej w Gdańsku, podała spółka. Emisja odbędzie się w 5 transzach, proponowanych wyłącznie funduszom, z którymi spółka zawarła porozumienie.

Share
d3yrb65

"W nawiązaniu do przekazywanych dotychczas w raportach bieżących oraz okresowych informacji dotyczących planowanej budowy inwestycji (budynek mieszkalny wielorodzinny z częściami usługowymi) na działce przy ul. Jaglanej w Gdańsku (inwestycja), w związku z zawarciem pomiędzy Dekpol SA i funduszem inwestycyjnym Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie oraz funduszem inwestycyjnym Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie (fundusze) porozumienia w sprawie emisji obligacji Dekpol S.A., zarząd spółki informuje (...) że podjął uchwałę, na mocy której postanowił: przyjąć program emisji obligacji, który przewiduje emisję przez spółkę obligacji innych niż zamienne lub z prawem pierwszeństwa w pięciu seriach (transze) o łącznej wartości nominalnej wszystkich transzy nie wyższej niż 50 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Obligacje będą emitowane w 5 transzach jako papiery wartościowe na okaziciela, zabezpieczone o łącznej wartości nominalnej wszystkich emitowanych obligacji w wysokości 50 mln zł, oprocentowane w wysokości stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę ustaloną z funduszami i terminie wykupu każdej transzy obligacji będzie przypadał w dniu, w którym upłynie nie więcej niż 48 (czterdzieści osiem) miesięcy od dnia przydziału obligacji pierwszej transzy.

Obligacje emitowane są w celu pozyskania finansowania na budowę inwestycji. Dekpol jest upoważniony i zobowiązany proponować nabycie poszczególnych transz obligacji tylko i wyłącznie funduszom, stosownie do postępu realizacji poszczególnych etapów harmonogramu inwestycji, na zasadach ściśle określonych w porozumieniu. Obligacje będą emitowane jako papiery wartościowe zabezpieczone, podano również.

d3yrb65

Firma powstała w 1993 r. Jej działalność opiera się na trzech głównych segmentach. Największy udział w przychodach zapewniają usługi w zakresie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanych w Polsce. Kolejne segmenty to: dział konstrukcji stalowych, który realizuje całościowe projekty konstrukcji stalowych dla firm krajowych i zagranicznych. Dekpol jest również producentem łyżek i osprzętów, przeznaczonych do maszyn budowlanych. Trzecim segmentem jest działalność deweloperska. Firma posiada ugruntowaną pozycji w Polsce Północnej. Oferuje mieszkania, apartamenty oraz lokale handlowe.

(ISBnews)

d3yrb65

Podziel się opinią

Share
d3yrb65
d3yrb65