Trwa ładowanie...
d3f3zzj

DEKPOL S.A. - Podpisanie aneksu do umowy z 7R Logistic SA (26/2015)

DEKPOL S.A. - Podpisanie aneksu do umowy z 7R Logistic SA (26/2015)

Share
d3f3zzj
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-27
Skrócona nazwa emitenta
DEKPOL S.A.
Temat
Podpisanie aneksu do umowy z 7R Logistic SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DEKPOL SA (?Spółka?) informuje, że w dniu 27 marca 2015 r. podpisany został aneks do zawartej w dniu 7 lipca 2014 r. z 7R Logistic SA umowy o wartości 15,2 mln PLN netto, której przedmiotem jest kompleksowa realizacja obiektu biurowo-magazynowego na terenie nieruchomości położonej w Sosnowcu wraz z kompleksowym wykonaniem infrastruktury towarzyszącej. Na mocy ww. aneksu termin zakończenia robót został wydłużony z 30 kwietnia 2015 r. do 31 lipca 2015 r. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3f3zzj

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEKPOL S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 83-251 | | Pinczyn | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Gajowa | | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 592-21-37-980 | | 220341682 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-27 Rafał Dietrich Członek Zarządu Rafał Dietrich
2015-03-27 Anna Miksza Prokurent Anna Miksza

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3f3zzj

Podziel się opinią

Share
d3f3zzj
d3f3zzj