Trwa ładowanie...
d1pjaox

DEKPOL S.A. - Podpisanie umowy kredytowej (20/2015)

DEKPOL S.A. - Podpisanie umowy kredytowej (20/2015)

Share
d1pjaox

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-09 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | DEKPOL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy kredytowej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd DEKPOL SA (?Spółka?) informuje, że w dniu 9 marca 2015 r. podpisana została umowy (?Umowa?) o kredyt obrotowy konsorcjalny w wysokości 8 mln PLN (?Kredyt?). Kredyt został udzielony Spółce przez konsorcjum banków: Bank Spółdzielczy w Skórczu (?Bank Inicjujący?), Bank Spółdzielczy w Pucku (?Bank Uczestnik 1?) oraz Bank Spółdzielczy w Tczewie (?Bank Uczestnik 2?) (łącznie ?Banki?) na okres od 9 marca 2015 do 30 grudnia 2016 (data spłaty) i ma zostać przeznaczony na finansowanie budowy budynków wielorodzinnych na znajdującej się w Rokitkach Tczewskich nieruchomości gruntowej należącej do Spółki (?Nieruchomość?). Oprocentowanie Kredytu wynosi WIBOR 3M plus marża Banków. Zabezpieczenie Kredytu stanowią: ? weksle in blanco wystawione na rzecz każdego z Banków ? cesja praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty 9,8 mln PLN oraz cesja wierzytelności ze wskazanych rachunków bankowych ? pełnomocnictwa dla Banku Inicjującego do dysponowania wskazanymi rachunkami bankowymi ? hipoteki na Nieruchomości do kwoty: o
1,50 mln PLN na rzecz Banku Inicjującego o 5,25 mln PLN na rzecz Banku Uczestnika 1 o 5,25 mln PLN na rzecz Banku Uczestnika 2 przy czym na dzień przekazania niniejszego raportu ww. hipoteki nie zostały jeszcze ustanowione ? Spółka złożyła stosowny wniosek o ich wpis do Księgi Wieczystej. Umowa nakłada na Spółkę także obowiązek udokumentowania wykorzystania 60% kwoty kredytu w terminie 2 miesięcy od dnia pobrania środków z Kredytu. Spółka zobowiązana jest również do dostarczenia Bankom operatu szacunkowego Nieruchomości, który Spółka obowiązana jest zgodnie z Umową sporządzić. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają istotnie od zapisów tego typu umów. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pjaox

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEKPOL S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 83-251 | | Pinczyn | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Gajowa | | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 592-21-37-980 | | 220341682 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-09 Rafał Dietrich Członek Zarządu Rafał Dietrich
2015-03-09 Anna Miksza Prokurent Anna Miksza

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pjaox

Podziel się opinią

Share
d1pjaox
d1pjaox