Trwa ładowanie...
dcda8l9
dcda8l9
espi

DEKPOL S.A. - Podpisanie umowy o generalne wykonawstwo (23/2015)

DEKPOL S.A. - Podpisanie umowy o generalne wykonawstwo (23/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dcda8l9
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-13
Skrócona nazwa emitenta
DEKPOL S.A.
Temat
Podpisanie umowy o generalne wykonawstwo
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DEKPOL SA (?Spółka?) informuje, że w dniu 12 marca 2015 r. podpisana została z Veloces Sp. z.o.o. Sp.K. umowa o generalne wykonawstwo projektu budowlanego i wykonawczego (?Umowa?). Wynagrodzenie przysługujące Spółce z tytułu Umowy wynosi 7,6 mln PLN netto (9,4 mln brutto), przy wartości kapitału własnego wykazanego w raporcie za IV kwartał 2014 r. równej w wysokości 77,2 mln PLN. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku ani terminu. Umowa przewiduje kary umowne, których łącza wysokość może przekroczyć 10%, lecz nie może być wyższa niż 15% wartości Umowy. Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DEKPOL S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
83-251 Pinczyn
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gajowa 31
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
592 21 37 980 220341682
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Mariusz Tuchlin Prezes Zarządu Mariusz Tuchlin

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dcda8l9

Podziel się opinią

Share
dcda8l9
dcda8l9