Trwa ładowanie...
dfwem2d

DEKPOL S.A. - Spełnienie się warunku zawieszającego umowy nabycia działki budowlanej w Gdańsku (1 ...

DEKPOL S.A. - Spełnienie się warunku zawieszającego umowy nabycia działki budowlanej w Gdańsku (17/2015)

Share
dfwem2d
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-19
Skrócona nazwa emitenta
DEKPOL S.A.
Temat
Spełnienie się warunku zawieszającego umowy nabycia działki budowlanej w Gdańsku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2015 dotyczącego zawarcia umowy warunkowej nabycia działki budowlanej w Gdańsku oraz w związku z otrzymanym w dniu dzisiejszym przez Zarząd DEKPOL SA (?Emitent?) oświadczeniem Prezydenta Miasta Gdańska, Zarząd Emitenta informuje o spełnieniu się warunku zawieszającego polegającego na nieskorzystaniu przez Gminę Miasta Gdańska z przysługującego jej w stosunku do przedmiotu ww. umowy prawa pierwokupu. Tym samym umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego, o której mowa w raporcie bieżącym nr 11/2015, zostanie zawarta zgodnie z uzgodnieniami, o czym Emitent poinformuje osobnym raportem.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfwem2d

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEKPOL S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 83-251 | | Pinczyn | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Gajowa | | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 592 21 37 980 | | 220341682 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-19 Mariusz Tuchlin Prezes Zarządu Mariusz Tuchlin

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfwem2d

Podziel się opinią

Share
dfwem2d
dfwem2d