Trwa ładowanie...
d1oib4u

DELKO S.A. - nabycie i zbycie akcji przez osoby blisko związaną z członkiem zarządu (8/2015)

DELKO S.A. - nabycie i zbycie akcji przez osoby blisko związaną z członkiem zarządu (8/2015)

Share
d1oib4u

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | DELKO S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | nabycie i zbycie akcji przez osoby blisko związaną z członkiem zarządu | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Delko S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 06. lutego 2015 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1. pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Dariusza Kaweckiego, prezesa Zarządu Spółki o transakcji na akcjach Delko S.A. dokonanych przez osoby blisko z nim związane. Doktor Leks S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w której Pan Dariusz Kawecki pełni funkcję prezesa zarządu oraz SOLIDNA DWA Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi, w której Pan Dariusz Kawecki jest wspólnikiem, podpisały umowę przeniesienia własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa należącej do Doktor Leks S.A., w skład której wchodzi 1.297.417 szt. akcji wycenionych po 5,79 zł za akcję na spółkę SOLIDNA DWA Sp. z o.o. sp. k. Zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych, którego posiadaczem jest SOLIDNA DWA sp. z o.o. sp. k. nastąpiło w dniu 06. lutego 2015 r. Pan Dariusz Kawecki i spółka SOLIDNA DWA Sp. z o.o. sp. k. posiadają łącznie 1.436.976 akcji Delko SA, co stanowi 24,03%
ogólnej liczby akcji i uprawnia do 1.436.976 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 24,03% ogólnej liczby głosów. Szczegółowa podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 94), §2 ust.5 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. Nr 229, poz. 1950) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1oib4u

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DELKO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DELKO S.A. | | Handel hurtowy (hah) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 63-100 | | Śrem | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Gostyńska | | 51 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 785-10-03-396 | | 630306168 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-06 Mirosław Jan Dąbrowski Wiceprezes Zarządu
2015-02-06 Leszek Wójcik Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1oib4u

Podziel się opinią

Share
d1oib4u
d1oib4u