Trwa ładowanie...
d2gq1i0

DELKO S.A. - Podpisanie umowy o kredyt w rachunku bieżącym przez spółkę zależną Nika Sp. z o.o. (...

DELKO S.A. - Podpisanie umowy o kredyt w rachunku bieżącym przez spółkę zależną Nika Sp. z o.o. (23/2013)

Share
d2gq1i0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-08-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DELKO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy o kredyt w rachunku bieżącym przez spółkę zależną Nika Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Delko SA (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podpisaniu w dniu 14 sierpnia 2013r. umowy o kredyt w rachunku bieżącym przez podmiot zależny i wchodzący w skład Grupy kapitałowej Delko. Kredyt zaciągnęła spółka Nika Sp. z o.o. w łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 2 mln zł (słownie: dwa miliony złotych) w banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA. Kwota ww. kredytu nie przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Środki finansowe pochodzące ze wspomnianego źródła zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności kredytobiorcy. Oprocentowanie wspomnianego kredytu zostało oparte o stawkę WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (1M WIBOR) i jest powiększone o marżę banku. Zabezpieczenie spłaty zobowiązania stanowi zastaw rejestrowy na środkach obrotowych tj. zapasach kredytobiorcy stanowiących własność kredytobiorcy wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej zapasów, weksel własny in blanco oraz klauzula potrącenia
wierzytelności z rachunku bieżącego kredytobiorcy. Okres spłaty przedmiotowego kredytu strony ustaliły do dnia 13. sierpnia 2013 roku. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2gq1i0

| | | DELKO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DELKO S.A. | | Handel hurtowy (hah) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 63-100 | | Śrem | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Gostyńska | | 51 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 61 28 37 731 | | +48 61 28 34 015 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@delko.com.pl | | www.delko.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 785-10-03-396 | | 630306168 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-19 Dariusz Kawecki Prezes Zarządu Dariusz Kawecki
2013-08-19 Leszek Wójcik Wiceprezes Zarządu Leszek Wójcik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2gq1i0

Podziel się opinią

Share
d2gq1i0
d2gq1i0