Trwa ładowanie...
d1zuecy

DELKO S.A. - przekroczenie progu 20% ogólnej liczby głosów na WZA (7/2015)

DELKO S.A. - przekroczenie progu 20% ogólnej liczby głosów na WZA (7/2015)

Share
d1zuecy

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | DELKO S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | przekroczenie progu 20% ogólnej liczby głosów na WZA | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Delko S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 06. lutego 2015 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art.69 ust1. pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Spółki SOLIDNA DWA Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi o zwiększeniu liczby głosów na WZA Spółki, do których uprawniona jest spółka SOLIDNA DWA Sp. z o.o. sp. k. powyżej progu 20% ogólnej liczby głosów. Powodem zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Delko SA było przeniesienie w dniu 03. lutego 2015 r. własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa Doktor Leks S.A., w skład której wchodzi 1.297.417 szt. akcji Delko SA. na spółkę SOLIDNA DWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi. Zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych, którego posiadaczem jest SOLIDNA DWA sp. z o.o. sp. k. nastąpiło w dniu 06. lutego 2015 r. Przed dokonaniem ww. transakcji SOLIDNA DWA Sp. z o.o. sp. k.
nie posiadała akcji DELKO SA i nie była uprawniona do wykonywania głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Delko SA. Po dokonaniu ww. transakcji SOLIDNA DWA Sp. z o.o. sp. k. posiada 1.297.417 szt. akcji, co w kapitale akcyjnym stanowi 21,70% i uprawnia do 1.297.417 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Delko SA., co stanowi 21,70% ogólnej liczby głosów. Szczegółowa podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 1382) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zuecy

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DELKO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DELKO S.A. | | Handel hurtowy (hah) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 63-100 | | Śrem | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Gostyńska | | 51 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 785-10-03-396 | | 630306168 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-06 Mirosław Jan Dąbrowski Wiceprezes Zarządu
2015-02-06 Leszek Wójcik Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zuecy

Podziel się opinią

Share
d1zuecy
d1zuecy