Trwa ładowanie...
d27vrmp
espi

DELKO S.A. - Zmiany w składzie Zarządów spółek zależnych Delko S.A. (12/2013)

DELKO S.A. - Zmiany w składzie Zarządów spółek zależnych Delko S.A. (12/2013)
Share
d27vrmp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DELKO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Zarządów spółek zależnych Delko S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Delko S.A. informuje, że w dniu 26.03.2013 odbyły się Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników spółek zależnych Delko S.A.: PH AMA i Frog MS Delko. Uchwały dotyczyły zmian w składzie Zarządów. Zmiany w PH AMA: - z dniem 1 kwietnia 2013 r. odwołano Pana Leszka Wójcika z funkcji członka Zarządu i Prezesa Zarządu - z dniem 1 kwietnia 2013 r. powołano Pana Mirosława J. Dąbrowskiego do Zarządu PH AMA, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu, zwolniono p. Dąbrowskiego z zakazu konkurencji. Spółkę PH AMA od dnia 1 kwietnia 2013 będzie reprezentował Zarząd w składzie: - Mirosław Jan Dąbrowski ? Prezes Zarządu - Robert Stachowicz ? Wiceprezes Zarządu Sposób reprezentacji nie uległ zmianie. Zmiany we FROG MS Delko: - z dniem 1 kwietnia 2013 roku zmieniono funkcję Pana Kazimierza J. Luberdy z Prezesa Zarządu na Wiceprezesa Zarządu - z dniem 1 kwietnia 2013 roku powołano Pana Mirosława J. Dąbrowskiego do Zarządu Frog MS Delko, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu, zwolniono p. Dąbrowskiego z zakazu konkurencji.
Spółkę FROG MS Delko od dnia 1 kwietnia 2013 będzie reprezentował Zarząd w składzie: - Mirosław Jan Dąbrowski ? Prezes Zarządu - Kazimierz Jan Luberda ? Wiceprezes Zarządu - Marek Jan Krawczyk ? Wiceprezes Zarządu Sposób reprezentacji nie uległ zmianie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DELKO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DELKO S.A. Handel hurtowy (hah)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
63-100 Śrem
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gostyńska 51
(ulica) (numer)
+48 61 28 37 731 +48 61 28 34 015
(telefon) (fax)
office@delko.com.pl www.delko.pl
(e-mail) (www)
785-10-03-396 630306168
(NIP) (REGON)
d27vrmp

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-27 Dariusz Kawecki Prezes Zarządu Dariusz Kawecki
2013-03-27 Mirosław Jan Dąbrowski Wiceprezes Zarządu Mirosław Jan Dąbrowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27vrmp

Podziel się opinią

Share
d27vrmp
d27vrmp