Trwa ładowanie...
d28feox

DEUTSCHE BANK AG - Deutsche Bank establishes Non-Core Operations Unit and provides outlook on 4Q2...

DEUTSCHE BANK AG - Deutsche Bank establishes Non-Core Operations Unit and provides outlook on 4Q2012 results (13/2012)

Share
d28feox
POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY
UNI - EN REPORT No 13 / 2012
Date of issue: 2012-12-13
Short name of the issuer
DEUTSCHE BANK AG
Subject
Deutsche Bank establishes Non-Core Operations Unit and provides outlook on 4Q2012 results
Official market - legal basis
Unofficial market - legal basis
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz.U.2009.33.259) w związku z art. 56 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DZ.U. 05.184.1539) z późn. zm.
Contents of the report:
Deutsche Bank (XETRA: DBKGn.DE / NYSE: DB) announced today that it has completed the formal establishment of its Non-Core Operations Unit (NCOU). First announced as a part of the Bank?s Strategy 2015+ in September of this year, the Bank has finalized the NCOU?s governance structure, financial reporting and relationship with the core business divisions.
Annexes
File Description
NonCoreUnit4Q2012engl._13.12.2012.pdf DB Press Release

REPORT
INFORMATION ABOUT THE ENTITY
SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY

| | | DEUTSCHE BANK AG, London | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (fullname of the issuer) | | | | | |
| | | DEUTSCHE BANK AG | | Banki (ban) | | | |
| | | (short name of the issuer) | | (sector according to clasification of the WSE in Warsow) | | | |
| | | | | Londyn | | | |
| | | (post code) | | (city) | | | |
| | | Winchester House, 1 Great Winchester Street | | | | | |
| | | (street) | | (number) | | | |
| | | +44 (0) 207545 8000 | | | | | |
| | | (phone number) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (web site) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

d28feox

REPORT
INFORMATION ABOUT THE ENTITY
SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY

SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY
Date Name Position / Function Signature
2012-12-13 Thomas Gstaedtner Authorised Signatory Thomas Gstaedtner
2012-12-13 Xavier Dauger de Caulaincourt Authorised Signatory Xavier Dauger de Caulaincourt

REPORT
INFORMATION ABOUT THE ENTITY
SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY

d28feox

Podziel się opinią

Share
d28feox
d28feox