Trwa ładowanie...
d1ibg82

DEUTSCHE BANK AG - Josef Ackermann will no longer be available as a candidate for the Supervisory...

DEUTSCHE BANK AG - Josef Ackermann will no longer be available as a candidate for the Supervisory Board (7/2011)

Share
d1ibg82
POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY
UNI - EN REPORT No 7 / 2011
Date of issue: 2011-11-15
Short name of the issuer
DEUTSCHE BANK AG
Subject
Josef Ackermann will no longer be available as a candidate for the Supervisory Board
Official market - legal basis
Unofficial market - legal basis
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz.U.2009.33.259) w związku z art. 56 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DZ.U. 05.184.1539) z późn. zm.
Contents of the report:
The Nomination Committee proposes that Paul Achleitner be elected as Chairman of the Supervisory Board The Chairman of the Management Board and the Group Executive Committee of Deutsche Bank AG (XETRA: DBKGn.DE/ NYSE: DB), Dr. Josef Ackermann, notified the bank?s Supervisory Board that he will no longer be available as a candidate to transfer onto the Supervisory Board following his departure from the Management Board effective upon the completion of the General Meeting 2012.
Annexes
File Description
Aufsichtsrat14112011engl..pdf DB Press Release

REPORT
INFORMATION ABOUT THE ENTITY
SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY

| | | DEUTSCHE BANK AG, London | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (fullname of the issuer) | | | | | |
| | | DEUTSCHE BANK AG | | Banki (ban) | | | |
| | | (short name of the issuer) | | (sector according to clasification of the WSE in Warsow) | | | |
| | | | | Londyn | | | |
| | | (post code) | | (city) | | | |
| | | Winchester House, 1 Great Winchester Street | | | | | |
| | | (street) | | (number) | | | |
| | | +44 (0) 207545 8000 | | | | | |
| | | (phone number) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (web site) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

d1ibg82

REPORT
INFORMATION ABOUT THE ENTITY
SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY

SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY
Date Name Position / Function Signature
2011-11-15 Thomas Gstaedtner Authorised Signatory Thomas Gstaedtner
2011-11-15 Xavier Dauger de Caulaincourt Authorised Signatory Xavier Dauger de Caulaincourt

REPORT
INFORMATION ABOUT THE ENTITY
SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY

d1ibg82

Podziel się opinią

Share
d1ibg82
d1ibg82