Trwa ładowanie...
d1b4ctx
d1b4ctx

Deutsche Bank: Prawie 67% Polaków nie myśli o zajęciu się swoimi finansami

Warszawa, 04.01.2017 (ISBnews) - Prawie 67% Polaków nie planuje w 2017 roku roku żadnych czynności związanych z finansami - tj. o 7 pkt proc. więcej niż przed rokiem, kiedy takich planów nie miało 60% badanych, wynika z sondażu przeprowadzonego przez IBRIS na zlecenie Deutsche Banku.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1b4ctx

"Z jednej strony, mamy do czynienia z rekordowo niskim bezrobociem i rosnącymi płacami, jednak z drugiej strony, Polacy mogą mieć poczucie niepewności i braku sprawczości, spowodowane zmiennością na rynkach globalnych i wpływem decyzji politycznych na gospodarkę. W związku z tym przybywa osób, które nie są wstanie przewidzieć, jakie działania finansowe będą dla nich korzystne, wolą więc unikać jakichkolwiek deklaracji dotyczących konkretnych planów. Taka postawa, niestety, często nie pozwala na skuteczne zarządzanie domowymi finansami i regularne odkładanie nadwyżek finansowych z myślą o bliższej i dalszej przyszłości naszej rodziny" - powiedziała dyrektor Bankowości Detalicznej i Inwestycyjnej Deutsche Bank Monika Szlosek, cytowana w komunikacie.

W podziale na grupy wiekowe, najczęściej taką postawę można zaobserwować u najmłodszych respondentów (68% badanych w wieku 18-24 lata) oraz u osób najstarszych (76% osób powyżej 65. roku życia).
Badanie wykazuje, że plany finansowe Polaków - jeśli takowe są - dotyczą samodzielnego, długoterminowego odkładania na emeryturę (13,4% badanych wobec 14,5% w zeszłym roku), a także otwarcia lokaty oszczędnościowej (12,4% badanych wobec 16,8% w zeszłym roku).

W tegorocznym badaniu zamiar odkładania na emeryturę najczęściej deklarowały zarówno osoby mieszkające w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców (39%), jak i osoby w wieku 35-44 lat (33%).

d1b4ctx

Samodzielne oszczędzanie na emeryturę ma w planach co trzeci badany (33%) o średnich dochodach pomiędzy 4 000 a 4 999 zł, i co piąty (21%) zarabiający ponad 5 000 zł miesięcznie, czytamy w raporcie

"Wśród części z nas nastąpiło pewne przewartościowanie priorytetów. Na znaczeniu zyskują rozwiązania długoterminowe, które pomogą nam zapewnić bezpieczeństwo finansowe na emeryturze. Może to być również rezultat kolejnych zmian w systemie emerytalnym. W wyniku głośnej debaty komunikat o nieuniknionej potrzebie odkładania na emeryturę poza obowiązkowymi składkami przebił się do świadomości szerszej grupy ludzi. Z drugiej zaś strony, obserwujemy wyraźny spadek zainteresowania lokatami, czyli typowym narzędziem umożliwiającym krótkoterminowe pomnażanie oszczędności" - podkreśliła Szlosek.

Gromadzenie oszczędności na lokacie terminowej wskazuje 21% badanych (osoby pomiędzy 35. a 44. rokiem życia).
Trzeci sposób gromadzenia oszczędności deklarowany przez respondentów w 2017 r. to inwestycje alternatywne, np. w wino, grunty, dzieła sztuki, itd. Taki plan ma 4% badanych wobec 7,1% deklaracji respondentów w zeszłym roku. Jednostki funduszy inwestycyjnych ma zamiar zakupić niecałe 4% badanych, zakup złota planuje ok. 3%, a akcje spółek giełdowych - nieco ponad 2% ankietowanych.

W raporcie ujęto również plany finansowe beneficjentów programu 500+. Większość (54%) badanych z tej grupy nie zamierza podejmować żadnych czynności związanych z inwestowaniem, oszczędzaniem lub zaciąganiem kredytów. Na cele emerytalne zamierza odkładać pieniądze co piąty badany (21%), dalszych 15% chce otworzyć lokatę terminową, a 13% - skorzystać z inwestycji alternatywnych. Identyczny odsetek badanych ma zamiar nabyć akcje spółek giełdowych.

d1b4ctx

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 18-19 listopada 2016 r. przez Instytut IBRiS na zlecenie Deutsche Bank, na wybranej losowo, reprezentatywnej grupie 1 100 Polaków, metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

(ISBnews)

d1b4ctx

Podziel się opinią

Share
d1b4ctx
d1b4ctx