Trwa ładowanie...
d1vq4kl

DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A. - Informacje o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę...

DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A. - Informacje o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki. (3/2012)

Share
d1vq4kl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje, iż Spółka powzięła wiadomości, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4) Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, z Prezesem Zarządu Spółki (Piotrem Jędrzejczakiem), Członkiem Zarządu Spółki (Pawłem Walczakiem) oraz Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki (Jerzym Gądkiem), tj. przez Taxus Fund Spółkę Akcyjną z siedzibą w Łodzi. Piotr Jędrzejczak ? Prezes Zarządu Spółki, Paweł Walczak ? Członek Zarządu Spółki oraz Jerzy Gądek ? Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki poinformowali o dokonanych przez Taxus Fund SA transakcjach nabycia łącznie 50.000 akcji Spółki oraz zbycia łącznie 50.000 akcji Spółki, które zostały dokonane, przez wskazaną osobę blisko związaną z w/w osobami, za pośrednictwem firmy inwestycyjnej DB Securities SA, w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect, na sesji w dniu 20 stycznia 2012 roku (nabycie 19.788 akcji po cenie 0,29 zł za jedną akcję, nabycie 30.000 akcji po cenie 0,30 zł za jedną akcję, nabycie 212 akcji po cenie 0,31 zł za jedną akcję oraz zbycie 50.000 akcji po cenie 0,31 zł za jedną akcję). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vq4kl

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-24 Paweł Walczak Członek Zarządu
2012-01-24 Monika Ostruszka Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vq4kl

Podziel się opinią

Share
d1vq4kl
d1vq4kl