Trwa ładowanie...
d1p3b6j
espi

DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A. - Informacje o transakcjach nabycia akcji Spółki dokonanych przez os...

DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A. - Informacje o transakcjach nabycia akcji Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami Zarządu Spółki (3/2013)

Share
d1p3b6j

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje o transakcjach nabycia akcji Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami Zarządu Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje, iż Spółka powzięła wiadomości, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o transakcjach nabycia (kupna) akcji Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4) Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, z Prezesem Zarządu Spółki (Piotrem Jędrzejczakiem), Członkiem Zarządu Spółki (Moniką Ostruszką) oraz Członkiem Zarządu Spółki (Pawłem Walczakiem), tj. przez Nova Invest Spółkę Akcyjną z siedzibą w Łodzi. Zgodnie z przekazanymi przez Piotra Jędrzejczaka ? Prezesa Zarządu Spółki, Monikę Ostruszkę ? Członka Zarządu Spółki oraz Pawła Walczaka ? Członka Zarządu Spółki zawiadomieniami, w/w osoba blisko związana ze wskazanymi członkami Zarządu Spółki, tj. Nova Invest SA: (-) na sesji w dniu 2 stycznia 2013 roku, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, nabyła łącznie 644.500 akcji Spółki, w tym: 632.000 akcji Spółki po jednolitej cenie 0,11 zł za
jedną akcję, 5.000 akcji Spółki po jednolitej cenie 0,13 zł za jedną akcję oraz 7.500 akcji Spółki po jednolitej cenie 0,14 zł za jedną akcję, (-) na sesji w dniu 3 stycznia 2013 roku, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, nabyła łącznie 95.000 akcji Spółki, po jednolitej cenie 0,10 zł za jedną akcję. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1p3b6j

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-07 Paweł Walczak Członek Zarządu
2013-01-07 Monika Ostruszka Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1p3b6j

Podziel się opinią

Share
d1p3b6j
d1p3b6j