Trwa ładowanie...
d2wch0d

DGA - Skup akcji własnych (13/2015)

DGA - Skup akcji własnych (13/2015)

Share
d2wch0d

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DGA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Skup akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki DGA S.A. informuje, że w dniu 13 kwietnia 2015 r. otrzymał informację z Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. na temat przeprowadzonych transakcji nabycia akcji DGA S.A. w ramach ?Programu skupu akcji własnych DGA S.A.? Zgodnie z otrzymaną informacją Dom Maklerski BZ WBK S.A. w dniach 7-10 kwietnia 2015 r. nabył w imieniu własnym, na rachunek DGA S.A. na rynku regulowanym 1.322 akcje po średniej cenie 5,24 zł za akcję. Szczegóły transakcji zaprezentowano w załączniku do niniejszego raportu. Wartość nominalna nabytych akcji wynosi 10.576 zł i stanowi ok. 0,1170% w kapitale zakładowym i uprawnia do 1.322 głosów na walnym zgromadzeniu. Od początku rozpoczęcia skupu akcji własnych do dnia 10 kwietnia 2015 r. włącznie Emitent nabył (posiada) łącznie 63.990 akcji własnych, co odzwierciedla 63.990 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 5,6614% w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu. Podstawą prawną nabycia akcji własnych jest ?Program skupu akcji własnych DGA S.A.? przyjęty w oparciu
o uchwałę Zarządu DGA S.A. z dnia 28 listopada 2012 r., w oparciu o upoważnienie kompetencyjne wynikające z uchwały nr 5 i 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A. z dnia 7 grudnia 2011 r. ?w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki? oraz uchwały Zarządu DGA S.A. z dnia 5 września 2014 r., w związku z uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A. z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A. z dnia 7 grudnia 2011 r. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Załacznikrb13_2015.pdf | Szczegóły transakcji | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wch0d

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | DGA SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | DGA | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 61-896 | | Poznań | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Biurowiec Delta ul. Towarowa | | 35 p. V | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 061 859 59 00 | | 061 859 59 01 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | dgasa@dga.pl | | www.dga.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 781-10-10-013 | | 630346245 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 Błażej Piechowiak Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wch0d

Podziel się opinią

Share
d2wch0d
d2wch0d