Trwa ładowanie...
d1fjc22

DGA - Umowy znaczące (21/2013)

DGA - Umowy znaczące (21/2013)

Share
d1fjc22

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-08-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DGA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowy znaczące | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd DGA S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał dwie podpisane umowy z Samorządu Województwa Wielkopolskiego reprezentowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, których łączna wartość wynosi 3.101.647,60 zł, z tego: - 1.631.206,- zł dotyczy umowy o dofinansowanie datowanej na 13.08.2013 r. na realizację projektu "Wybierz drogę dla swojej firmy! Kursy na kierowców zawodowych dla sektora MMSP", - 1.470.441,60 zł dotyczy umowy o dofinansowanie datowanej na 16.08.2013 r. na realizację projektu "Budujemy kwalifikacje w Wielkopolsce. Kursy dla pracowników sektora MSP z branży budowlanej". Każda z umów z osobna nie stanowi umowy znaczącej, jednak łączna wartość umów z tym samym podmiotem wypełnia kryteria uznania umów za znaczące i tym samym powoduje obowiązek raportowania. Zgodnie §9 pkt. 8 Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim poniżej zaprezentowano informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości. W dniu 19 sierpnia 2013 r. Zarząd DGA S.A. otrzymał umowę o dofinansowanie datowaną na 13.08.2013 r. od Samorządu Województwa Wielkopolskiego reprezentowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu na realizację projektu "Wybierz drogę dla swojej firmy! Kursy na kierowców zawodowych dla sektora MMSP". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość umowy wynosi 1.631.206,- zł, w tym : - płatność ze środków europejskich wynosi 1.386.525,10 zł, - dotacja celowa z budżetu krajowego wynosi 244.680,90 zł. W ramach projektu założono realizację szkoleń zawodowych umożliwiających zdobycie uprawnień Kierowcy zawodowego: a) samochodu ciężarowego: - kategoria C, - kategoria C+E, - kwalifikacja wstępna przyspieszona, b) autobusu: - kategoria D, - kwalifikacja
wstępna, - kwalifikacja wstępna przyspieszona. Udział w szkoleniach zawodowych kończy się egzaminem państwowym. Projekt skierowany jest do 100 pracowników pochodzących z 40 wielkopolskich przedsiębiorstw (8 mikro, 16 małych i 16 średnich przedsiębiorstw) z branż: budownictwo, naprawa pojazdów samochodowych i motocykli, transport i gospodarka magazynowa). Projekt realizowany będzie do 30.06.2015 r. Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Umowa nie zawiera zapisów odnośnie kar umownych. Zgodnie z zapisami umowy DGA S.A. zobowiązana będzie do zwrotu otrzymanego dofinansowania w części, która odpowiada niezrealizowanej części umowy powiększonej o odsetki jak dla zaległości podatkowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1fjc22

| | | DGA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DGA | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 61-896 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Biurowiec Delta ul. Towarowa | | 35 p. V | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 859 59 00 | | 061 859 59 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | dgasa@dga.pl | | www.dga.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 781-10-10-013 | | 630346245 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-19 Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1fjc22

Podziel się opinią

Share
d1fjc22
d1fjc22