Trwa ładowanie...
doxoqdr
doxoqdr
espi

DIGATE S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Digate S.A. na...

DIGATE S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Digate S.A. na dzień 1 lipca 2013 r. (5/2013)
Share
doxoqdr
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-04
Skrócona nazwa emitenta
DIGATE S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Digate S.A. na dzień 1 lipca 2013 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Digate S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 1 lipca 2013 roku, które odbędzie się o godz. 12:00 w Warszawie ul. Łucka 2/4/6 lok. 37. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, treść projektów uchwał oraz wzory pełnomocnictw.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o ZWZA Digate SA 01 07 2013.pdf Ogłoszenie o ZWZA Digate SA 01.07.2013
Projekty uchwał Digate ZWZ.pdf Projekty uchwał Digate SA ZWZ
pelnomocnictwo ZWZA 1.07.2013 os prawna.pdf Pełnomocnictwo ZWZA 01.07.2013 os. prawna
pelnomocnictwo ZWZA 1.07.2013 os fizyczna.pdf Pełnomocnictwo ZWZA 01.07.2013 os. fizyczna

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DIGATE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DIGATE S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Łucka 7/9 214
(ulica) (numer)
(22) 658 68 04 (22) 658 68 02
(telefon) (fax)
digate@digate.pl
(e-mail) (www)
1070013379 141544908
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-04 Łukasz Kossakowski Prezes Zarządu Łukasz Kossakowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

doxoqdr

Podziel się opinią

Share
doxoqdr
doxoqdr