Trwa ładowanie...
d1ohn26

DIRECT ESERVICES S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (3/...

DIRECT ESERVICES S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (3/2012)

Share
d1ohn26
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-31
Skrócona nazwa emitenta
DIRECT ESERVICES S.A.
Temat
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Direct eServices SA (Emitent) informuje, iż w dniu 31 stycznia 2012 r. otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej Emitenta, że w drodze umowy cywilno - prawnej zawartej w dniu 23 stycznia 2012 r. osoba blisko związana z Członkiem Rady Nadzorczej dokonała zbycia 350.000 akcji Emitenta po cenie 0,78 zł za akcję. Jednocześnie w ramach tej samej transakcji podmiot gospodarczy powiązany z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta dokonał nabycia wyżej wskazanych akcji. Członek Rady Nadzorczej poinformował, że na dzień przeprowadzenia transakcji akcje będące przedmiotem transakcji nie były objęte umowami lock-up. Ponadto Członek Rady Nadzorczej poinformował, że nabywca wyżej wymienionych akcji Emitenta zadeklarował, że jego zamiarem jest długoterminowa inwestycja w akcje Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ohn26

| | | DIRECT ESERVICES SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DIRECT ESERVICES S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-310 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | STANIEWICKA | | 18 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 499 56 10 | | +48 22 499 56 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Damian Sieradzki Prezes

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ohn26

Podziel się opinią

Share
d1ohn26
d1ohn26