Trwa ładowanie...
d3tn2oi

DIRECT ESERVICES S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie w ogólnej liczbie głosów Direct eSe...

DIRECT ESERVICES S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie w ogólnej liczbie głosów Direct eServices S.A. (2/2012)

Share
d3tn2oi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DIRECT ESERVICES S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie w ogólnej liczbie głosów Direct eServices S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Direct eServices S.A. informuje, że w dniu 31 stycznia 2012 r. wpłynęły do Spółki zawiadomienia od akcjonariuszy Emitenta Wojciecha Kaszyckiego o następującej treści "Na podstawie art. 69 ust 1. pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informujemy, że w dniu 23 stycznia 2012 r. działając w imieniu spółki Wojciech Kaszycki Management Sp.k. dokonaliśmy nabycia 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji spółki Direct eServices S.A. (skrót DES), dalej jako Spółka. W wyniku powyższej transakcji udział spółki Wojciech Kaszycki Management Sp.k. w kapitale zakładowym spółki Direct eServices S.A. wyniósł 6,09% i tym samym przekroczył próg 5%. Przed dokonaniem transakcji spółka Wojciech Kaszycki Management Sp.k. nie posiadała akcji Spółki. Stan przed zmianą: Liczba akcji: 0 sztuk Udział 0% Stan po zmianie: Liczba akcji: 350.000 sztuk Udział 6,09% Jednocześnie,
zgodnie z art. 69 ust, 4 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 29 Lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami, informuje, że nie istnieją osoby trzecie, z którymi zawarte umowy, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z posiadanych przez nas akcji spółki Direct eServices S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tn2oi

| | | DIRECT ESERVICES SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DIRECT ESERVICES S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-310 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | STANIEWICKA | | 18 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 499 56 10 | | +48 22 499 56 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Damian Sieradzki Prezes

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tn2oi

Podziel się opinią

Share
d3tn2oi
d3tn2oi