Trwa ładowanie...
d4d1kng

Dla wzrostu płynności na giełdzie potrzebna bardziej liberalna polityka inwest. OFE - GPW

08.10. Warszawa (PAP) - Dla utrzymania atrakcyjności polskiego rynku kapitałowego konieczne jest podniesienie płynności na warszawskiej giełdzie. Służyć temu mogą postulowane przez...

d4d1kng
d4d1kng

08.10. Warszawa (PAP) - Dla utrzymania atrakcyjności polskiego rynku kapitałowego konieczne jest podniesienie płynności na warszawskiej giełdzie. Służyć temu mogą postulowane przez GPW zmiany polityki inwestycyjnej OFE, w tym m.in. umożliwienie stosowania przez OFE instrumentów pochodnych i pożyczania papierów wartościowych, czy zwiększenie limitu inwestycji zagranicznych.

"Proponowane zmiany (w systemie emerytalnym - przyp. PAP) w długim terminie będą mieć pozytywny wpływ na giełdę, o ile zmiany regulacji dotyczące polityki inwestycyjnej zostaną przeprowadzone w rozsądny sposób. Jeśli będą zrobione źle, to wpływ na giełdę będzie negatywny" - powiedział Adam Maciejewski, prezes GPW podczas wtorkowej debaty prezentującej propozycje GPW dot. zmian w polityce inwestycyjnej OFE.

"Giełda nie chce, by OFE były funduszami agresywnymi. Chce, by ich polityka inwestycyjna była bardziej liberalna, by OFE dysponowały wszystkimi dostępnymi narzędziami. (...) To jak te narzędzia będą wykorzystywane, zależeć będzie od funduszy, klientów i nadzoru" - powiedział prezes GPW.

Wskazał, że najistotniejsza dla atrakcyjności giełdy jest płynność obrotu.

d4d1kng

Z raportu GPW dotyczącego Otwartych Funduszy Emerytalnych wynika, że OFE osiągnęły w polskich spółkach giełdowych stosunkowo wysoki poziom zaangażowania (ok. 19 proc. akcji ogółem i ok. 39 proc. we free-float). Ich aktywność na giełdzie jest ograniczona. W 2012 roku poziom rotacji ich portfela wyniósł ok. 13 proc., co dało jedynie 6 proc. udziału OFE w obrotach giełdowych.

Z raportu wynika, że w lipcu wskaźnik płynności warszawskiej giełdy należał do najniższych w Europie i wynosił 34,7 proc.

GPW ocenia, że dla utrzymania atrakcyjności polskiego rynku kapitałowego konieczne jest podniesienie płynności na warszawskiej giełdzie. Służyć temu mogą postulowane przez GPW zmiany polityki inwestycyjnej OFE. W ocenie giełdy zasady prowadzenia polityki inwestycyjnej przez OFE należą do najbardziej konserwatywnych wśród krajów OECD.

GPW rekomenduje więc uelastycznienie możliwości lokacyjnych OFE, poprzez likwidację większości limitów inwestycyjnych lub znaczne ich poszerzenie, m.in. w przypadku obligacji korporacyjnych, listów zastawnych, pożyczek pieniężnych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych i otwartych.

d4d1kng

GPW proponuje umożliwienie funduszom lokowania aktywów w samorządowe obligacje przychodowe. Rekomenduje też umożliwienie OFE pożyczania papierów wartościowych i uczestniczenia w systemie pożyczek papierów wartościowych.

"Pożyczki z jednej strony stanowiłyby dodatkowe źródło przychodu dla inwestorów, z drugiej strony odblokowałyby free-float" - powiedział Maciejewski.

GPW uważa, że fundusze powinny mieć możliwość zaciągania pożyczek i kredytów w celu inwestowania na rynku finansowym.

d4d1kng

Rekomenduje umożliwienie, pod odpowiednim nadzorem, stosowania przez OFE instrumentów pochodnych, w celach zarządzania ryzykiem, w tym zabezpieczania ryzyka zmian cen aktywów i ryzyka walutowego.

"Instrumenty pochodne pozwalają w efektywny sposób ograniczać ryzyko spadku wartości portfela w okresie dekoniunktury oraz poprawią rentowność inwestycji OFE. Trzy tradycyjnie wskazywane ryzyka związane z rynkiem derywatów to: brak transparentności rynku, niska płynność i ryzyko kontrpartnera. W celu minimalizacji tych ryzyk proponujemy, aby kontrakty, opcje i inne instrumenty pochodne były zawierane przez fundusze emerytalne głównie na rynku zorganizowanym i rozliczane centralnie przez izbę rozliczeniową typu CCP" - napisano w raporcie.

GPW postuluje też zwiększenie limitu inwestycji zagranicznych, z ewentualnym wyłączeniem zagranicznych obligacji skarbowych.

d4d1kng

"Można postawić tezę, że bardzo niski poziom możliwości lokacyjnych OFE na rynkach zagranicznych oddziałuje negatywnie na polski rynek kapitałowy. Potencjalnie niska ekspozycja zagraniczna może prowadzić do zmniejszenia płynności także na GPW, z uwagi na niemożność efektywnej zmiany struktury aktywów (akcji) pomiędzy rynkami krajowym a zagranicznym. Nie można zatem wykluczyć ryzyka wytworzenia się nieefektywnej (zawyżonej) wyceny akcji i obligacji krajowych, w przypadku konieczności lokowania aktywów wyłącznie na rynku krajowym" - napisano w raporcie.

"Fundusze emerytalne nie zostały stworzone, by rozwijać polski rynek kapitałowy, ale by dbać o emerytury. Muszą inwestować efektywnie, a nie zawsze na rynku krajowym efektywność będzie największa" - powiedział we wtorek prezes Maciejewski.

GPW proponuje również umożliwienie funduszom lokowania aktywów w certyfikaty typu Exchange Traded Funds (ETF). OFE powinny też zyskać możliwość inwestowania w małe i średnie przedsiębiorstwa oraz w firmy na wczesnym etapie ich rozwoju. W ocenie GPW lista aktywów, w które OFE mogłyby inwestować powinna być otwarta.

d4d1kng

Wśród propozycji jest też m.in. ustalenie zewnętrznego benchmarku inwestycyjnego, w skład którego powinien wchodzić m.in. indeks szerokiego rynku WIG oraz indeks obligacji korporacyjnych liczony na podstawie obligacji z rynku Catalyst, uzależnienie wynagrodzenia PTE od wyników względem benchmarku, możliwość prowadzenia przez OFE subfunduszy o zróżnicowanym poziomie ryzyka. Giełda postuluje też wzmocnienie atrakcyjności trzeciego filara systemu emerytalnego.(PAP)

pel/ ana/

d4d1kng
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4d1kng