Trwa ładowanie...
d3rpqji
espi

DM IDM SA - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (81/2011)

DM IDM SA - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (81/2011)
Share
d3rpqji
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 81 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-01
Skrócona nazwa emitenta
DM IDM SA
Temat
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Domu Maklerskiego IDMSA (dalej: DM IDMSA), stosownie do treści art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (DZ. U. 2005 nr 183, poz. 1538) informuje, iż w dniu dzisiejszym DM IDMSA otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1) przywołanej ustawy. Zgodnie z wyżej wymienionym zawiadomieniem Prezes Zarządu DM IDMSA ? Grzegorz Leszczyński w dniach 30 listopada 2011 r. i 1 grudnia 2011 r. na zwykłych sesjach giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nabył łącznie 766.510 (siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (10/100) każda, po średniej cenie 1,23 zł (jeden złoty 23/100) każda, których emitentem jest Dom Maklerski IDMSA.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DOM MAKLERSKI IDM SA
(pełna nazwa emitenta)
DM IDM SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-041 KRAKÓW
(kod pocztowy) (miejscowość)
MAŁY RYNEK 7
(ulica) (numer)
012 3970600 012 3970601
(telefon) (fax)
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
(e-mail) (www)
6762070700 351528670
(NIP) (REGON)
d3rpqji

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2011-12-01 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rpqji

Podziel się opinią

Share
d3rpqji
d3rpqji